سال 1396 سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال گرامی باد.

پروژه انجام شده

پایانه مسافربری برون شهری شهرداری شاهین شهر

در دست انجام

پروژه عظیم مشارکتی میدان امام حسین ع، زیربنای 126000 متر مربع

در دست اجرا

پروژه مشارکتی سیتی سنتر نور واقع در میدان خلیج فارس، با زیربنای حدود24000 مترمربع، سرمایه گذاری به روش مشارکت مدنی-آقای جلیل مالکی

فرصت سرمایه‏ گذاری

گالری و نمایشگاه هنری، مجموعه بزرگ چند منظوره شهر

فرصت سرمایه گذاری

مجموعه تجاری ایستگاه مترو واقع در کمپ غرب

فرصت سرمایه گذاری

کافی شاپ و فست فود واقع در مجموعه کمپ غرب

فرصت سرمایه گذاری

مرمت کاروانسرای شاهین شهر واقع در بلوار هسا

فرصت سرمایه گذاری

فاز دوم میدان امام حسین واقع در بلوار امام خمینی

فرصت سرمایه گذاری

پردیس سینمایی، واقع در مجموعه بزرگ چند منظوره شهر

فرصت سرمایه گذاری

پارک آبی واقع در مجموعه چند منظوره شهر

فرصت سرمایه گذاری

باغ گیاه شناسی واقع در مجموعه بزرگ چند منظوره

فرصت سرمایه گذاری

هتل و مجموعه اقامتی، واقع در مجموعه بزرگ چند منظوره شهر

فرصت سرمایه گذاری

پارکینگ عطار واقع در تقاطع خیابان شهید شریفی و خیابان عطار

پروژه بازارچه گلدیس واقع در محله گلدیس جنب ورزشگاه، با زیربنای حدود1100 مترمربع- سازمان فرهنگی، ورزشی

ارتباط با شهردار ارتباط با شورای شهر

اعلان ها

آگهی فراخوان احداث مجتمع مسکونی هشت بهشت محله C از طریق سرمایه گذاری و ساخت به روش مشارکت مدنی

آگهی فراخوان عمومی انتخاب سرمایه گذار:  نوبت اول
شهرداری شاهین شهر با استناد مجوزشماره20437/95/د مورخه95/03/16کمیسیون هیات عالی سرمایه گذاری در نظر دارداحداث مجتمع

مسکونی هشت بهشت محلهC را از طریق سرمایه گذاری و ساخت به روش مشارکت مدنی اقدام نماید.
لذا متقاضیان می توانند اسناد و مدارک پروژه را از مدیریت طرح، برنامه و سرمایه گذاری شهرداری شاهین شهر واقع درمیدان فاطمیه(س) ساختمان نگارستان شهرداری طبقه دوم به شماره تماس45233567-031دریافت نمایند.
 - شهرداری در رد یا قبول پیشنهادهای رسیده مختار است.
- پیشنهاد خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روزشنبه مورخه 95/04/05به دبیرخانه محرمانه شهرداری شاهین شهرتسلیم نمایند.
- به پیشنهادات رسیده بعد از تاریخ فوق الذکر ترتیب اثر داده نخواهد شد.

درصد پیشرفت پروژه ها

فاز اول میدان امام حسین

مجتمع بزرگ طالقانی

سیتی سنتر نور

آخرین اطلاعیه ها

میزان رضایت از خدمات شهرداری

میزان رضایت از خدمات شهرداری

816881386 [{"id":"1","title":"\u0639\u0627\u0644\u06cc","votes":"374","type":"x","order":"1","pct":42.31,"resources":[]},{"id":"2","title":"\u062e\u0648\u0628","votes":"98","type":"x","order":"2","pct":11.09,"resources":[]},{"id":"3","title":"\u0645\u062a\u0648\u0633\u0637","votes":"412","type":"x","order":"3","pct":46.61,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 200 200 /component/communitypolls/poll.html?id=1&task=poll.vote&Itemid=141 MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...