32 - فروش یک ردیف املاک تجاری در خیابان فردوسی برابر مندرجات آگهی پیوست 09.03

لطفاً برای دریافت فایل مزایده کلیک فرمایید .