28 - فروش یک ردیف املاک تجاری در خیابان فردوسی برابر مندرجات آگهی پیوست 07.28

لطفاً برای دریافت فایل مزایده کلیک فرمایید .