ارائه خدمات الکترونیک در حوزه شهرسازی شهرداری شاهین شهر

برای نخستین بار در حوزه شهرسازی شهرداری شاهین شهر در راستای تکریم شهروندان خدمات الکترونیک ارائه می گردد.
محمد علی عزیزی معاون شهرسازی شهرداری شاهین شهر در مصاحبه با واحد خبر شهرداری گفت: با تأکید حمید عشقی شهردار شاهین شهر مبنی بر تکریم هرچه بیشتر ارباب رجوع ، حوزه شهرسازی شهرداری مجهز به خدمات الکترونیک گردیده است و مراجعان ارجمند به راحتی می توانند از این خدمات استفاده نمایند.
وی در ادامه تصدیق گواهی های صادره از سوی شهرداری برای سازمان های تابعه و شهروندان به صورت کاملاً تحت وب ، اعلام هوشمند ضوابط ساخت و ساز ملک، دریافت میزان بدهی عوارض نوسازی و صنفی و اخذ شماره های شناسه قبض و شناسه پرداخت از طریق سامانه ها و دستگاه های بانک ملی،مشاهده سوابق پرداختی عوارض صنفی و نوسازی برای ملک را از جمله اقدامات و خدمات حوزه شهرسازی شهرداری شاهین شهر برای شهروندان عزیز عنوان نمود.
عزیزی اظهار داشت: باتوجه به اینکه شاهین شهر در آینده نزدیک به عنوان شهر پایلوت هوشمند معرفی می گردد خدمات در حوزه شهرسازی شهرداری شاهین شهر نیز به صورت کامل الکترونیک می گردد.

چاپ  

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید