ضرورت تشکیل واحد HSE در ادارات شاهین شهر

بازدید: 294

محمدعلی عزیزی سرپرست شهرداری شاهین شهر در جلسه ستاد مدیریت بحران شهرداری با اشاره به تشکیل کارگروه های سیل، امداد و نجات ، اطلاع رسانی  و تدفین ستاد گفت: با توجه به شروع فصل بارش ها ضروری است ستاد مدیریت بحران شهرداری ضمن شناسایی و رفع نقاط حادثه خیز شهر با همکاری دیگر ادارات شهر ، آمادگی کامل با حوادث را داشته باشند.

وی در ادامه از شهروندان خواست در مواقع بروز حوادث ضمن حفظ خونسردی با تیم امداد و نجات ستاد مدیریت بحران همکاری های لازم را داشته باشند.
حمیدرضا فدایی معاون اجرایی و خدمات شهری و رئیس ستاد مدیریت بحران شهرداری شاهین شهر در این جلسه گفت : تشکیل واحد HSE یک پیشنیاز برای مدیریت بهتر بحران است و اگر تمام ادارات شهر به واحد HSE مجهز شوند کارشناسان واحد های مذکور با ارتباط و همکاری یکدیگر می توانند در پیشگیری از بحران یا مواقع بروز بحران مدیریت نمایند.
وی در ادامه افزود: شهری که ایمن و زیرساخت های آن برای شهروندان مهیا باشد در مواقع بحران کمتر دچار مشکل می گردد.
فدایی تصریح نمود: شهرداری شاهین شهر با شناسایی و رفع نقاط حادثه خیز شهر آمادگی کامل را در مواقع بروز حوادث دارد.
بیدرام رئیس ستاد مدیریت بحران شهرستان شاهین شهر و میمه نیز در جلسه ستاد مدیریت بحران شهرداری شاهین شهر ضمن قدردانی از تلاش ها و کمک های شهرداری و شورای اسلامی شاهین شهر در پیشگیری و مقابله با حوادث ، خواستار همکاری همه ادارات در مواقع بحران با شهرداری شاهین شهر گردید.
گفتنی است اعضای مدیریت بحران شهرداری شاهین شهر هریک به بیان پیشنهادهای خود پرداختند.

 

چاپ