شورای ارتقاء سلامت شهرداری شاهین شهر برگزار شد

بازدید: 212

مجید عرفان منش معاون حوزه اجرایی و خدمات شهری شهرداری شاهین شهر در جلسه شورای ارتقاء سلامت شهرداری گزارش مبسوطی از فعالیت های اعضای ستاد مبارزه با کرونای شهرداری در شهر ارائه نمود.

وی در ادامه خاطر نشان نمود: با توجه به اینکه ویروس کرونا به طور کامل مهار نشده ،همکاران و شهروندان عزیز همچنان نکات بهداشتی و فاصله اجتماعی را رعایت نمایند.

اکبر حیدری معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی و رئیس شورای ارتقاء سلامت شهرداری شاهین شهر نیز در این جلسه بر رعایت بیش از پیش پروتکل های بهداشتی برای مبارزه با ویروس کرونا تأکید کرد.

وی در ادامه از خدمات و فعالیت های دست اندرکاران ستاد مبارزه با ویروس کرونای شهرداری شاهین شهر تقدیر نمود.

گفتنی است شورای ارتقاء سلامت شهرداری شاهین شهر که با حضور معاونان ، رؤسای سازمان های تابعه و برخی از مدیران برگزار گردید، اعضای حاضر به بیان پیشنهاد های خود پرداختند.

 

  
چاپ