ارتباط با شهردار ارتباط با شورای شهر

اعلان ها

 

 

موفقیت سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری شاهین شهر در استفاده از پساب فاضلاب

براساس پایش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان ،سازمان پارک ها و فضای سبز شاهین شهر توانسته پساب فاضلاب را به صورت اصولی گندزدایی و در فضای سبز شهری استفاده نماید.

به گزارش روابط عمومی سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری شاهین شهر ، جلسه بررسی طرح پایش پساب تصفیه خانه فاضلاب شهر و آب چاه های مورد استفاده در اراضی فضای سبز شاهین شهر با حضور مدیرعامل سازمان ، رئیس و اعضای هیئت مدیره ، مدیران و کارشناسان سازمان پارک ها و همچنین مشاور طرح واحد تحقیقات آب و خاک مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی استان اصفهان در سازمان پارک ها و فضای سبز برگزار گردید.

حمیدرضا فدایی مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری شاهین شهر در این جلسه گفت : بررسی طرح طی ۱۶ ماه و توسط مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان به عنوان مشاور سازمان صورت گرفته است و  توسعه و نگهداری فضای سبز در سازمان پارک ها و فضای سبز به صورت کار علمی و تحقیقاتی است و طرح پایش پساب مذکور به منظور بررسی اثرات زیست محیطی و همچنین ارائه راهکارهای مدیریتی آن انجام شده است.

وی در ادامه افزود: بعد از تصفیه اولیه و ثانویه پساب فاضلاب ، گندزدایی آن صورت می گیرد که  در این پایش تمام موارد مربوط به خصوصیات شیمیایی، فلزات سنگین و شاخص های آلودگی در پساب و آب چاه ها مورد بررسی قرار گرفته است.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری  تصریح نمود: پایش ۹ عنصر سنگین در ۸ حلقه چاه آب، طی ۴ فصل توسط متخصصان مرکز تحقیقات آب و خاک اصفهان مورد بررسی قرار گرفته است.

فدایی با بیان این مطلب که پساب فاضلاب شاهین شهر با روش گندزدایی فعلی بالای ۷۰ درصد عملکرد ، بیان داشت: فرآیند کلرزنی در کنترل بار میکروبی موفق بوده و در برررسی شاخص های میکروبی در پساب های مورد بررسی بار میکروبی آن زیر حد مجاز اعلام شده و همچنین شاخص های آلودگی در پساب های مختلف طی ۱۶ ماه بررسی در مقایسه با  استاندار ملی ایران محدودیتی نداشته است.

وی نمود: غلظت عناصر سنگین در کلیه پساب ها در مقایسه با استاندارد های بین المللی و استاندارد های ملی ایران کمتر بوده و محدودیتی  نداشته است.

فدایی مدیرعامل سازمان پارکها در پایان خاطرنشان نمود: مدنظر داشتن نتایج طرح مذکور راهکارهای مدیریتی برای آبیاری و در فاز تکمیلی مطالعات و بررسی ها ، راهکارهای اساسی برای تغذیه گیاهان ارائه خواهد کرد و به این ترتیب می توان علی رغم تمام محدودیت ها امیدوار بود که فضای سبز بهتری برای شهر شاهین شهر ایجاد شود.

 

 

خدمات الکترونیک

آخرین اطلاعیه ها

میزان رضایت از خدمات شهرداری

میزان رضایت از خدمات شهرداری

1259758918 [{"id":"1","title":"\u0639\u0627\u0644\u06cc","votes":"420","type":"x","order":"1","pct":37.04,"resources":[]},{"id":"2","title":"\u062e\u0648\u0628","votes":"150","type":"x","order":"2","pct":13.23,"resources":[]},{"id":"3","title":"\u0645\u062a\u0648\u0633\u0637","votes":"564","type":"x","order":"3","pct":49.74,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 200 200 /index.php/component/communitypolls/poll.html?id=1&task=poll.vote&Itemid=141 MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...