ارتباط با شهردار ارتباط با شورای شهر

اعلان ها

 

 

برنامه اقتصاد مقاومتی الگوی شایسته و الهام بخش نظام اقتصادی

 

حسین امیری شهردار شاهین شهر در جلسه اقتصاد مقاومتی شهرداری با حضور معاونان و مدیران عامل سازمان های وابسته گفت: برنامه اقتصاد مقاومتی می تواند در بحران های جاری الگوی الهام بخش از نظام اقتصادی را عینیت بخشد و زمینه ای مناسبت برای نقش آفرینی مردم و فعالان اقتصادی را فراهم نماید.

وی در ادامه افزود: در این راستا سیاست های اقتصاد مقاومتی با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص ها با رویکرد جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون زا، پیشرو و برون گرا ابلاغ شده و می توان بخش آنها را در شهرداری تسری بخشید.

امیری تصریح کرد: به دلیل اهمیت موضوع اقتصاد مقاومتی و شرایط اقتصادی کشور و نیز تأکید فرمایش های مقام معظم رهبری در این راستا، شهرداری به سهم خود باید تلاش نماید تا از این آزمون سربلند بیرون آید.

شهردار شاهین شهر تأمین شرایط و فعال سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه های انسانی و علمی به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری های جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسط، استفاده از ظرفیت سازمان های وابسته، صرفه جویی در هزینه های عمومی با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، افزایش کارایی در زیر مجموعه، نوآوری و ایجاد خلاقیت در همه زمینه ها، توانمند سازی میزان کار، ارتقاء بهره وری و اشتغال، اصلاح نظام درآمدی ،شفاف سازی، فرهنگ سازی، مدیریت مخاطرات اقتصادی،کاهش هزینه های غیر ضروری ، بازبینی دقیق برنامه ها، تشکیل کمیته فنی و برأورد دقیق پروژه ها را از جمله برنامه ها و اقدامات برای برون رفت شرایط اقتصاد مقاومتی عنوان نمود.

وی در پایان خواستار ایجاد زمینه همدلی و همفکری برای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در شهرداری شاهین شهر گردید.

 

 

 

 

خدمات الکترونیک

آخرین اطلاعیه ها

میزان رضایت از خدمات شهرداری

میزان رضایت از خدمات شهرداری

844407928 [{"id":"1","title":"\u0639\u0627\u0644\u06cc","votes":"420","type":"x","order":"1","pct":37.04,"resources":[]},{"id":"2","title":"\u062e\u0648\u0628","votes":"150","type":"x","order":"2","pct":13.23,"resources":[]},{"id":"3","title":"\u0645\u062a\u0648\u0633\u0637","votes":"564","type":"x","order":"3","pct":49.74,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 200 200 /index.php/component/communitypolls/poll.html?id=1&task=poll.vote&Itemid=141 MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...