مذهبی

دیدار اعضای هیأت رزمندگان اسلام شهرستان شاهین شهرومیمه با شهردار شاهین شهر

دیدار اعضای هیأت رزمندگان اسلام شهرستان شاهین شهرومیمه با شهردار شاهین شهر 1536 1152 شهرداری شاهین شهر

در راستای ارائه فعالیت های هرچه بیشتر و مطلوب تر مذهبی و اجتماعی در سطح شاهین شهر اعضای…

ادامه مطلب