مناقصه

احداث پارک محله ای با اولویت نسیم 5 (نوبت پنجم)

احداث پارک محله ای با اولویت نسیم 5 (نوبت پنجم) 150 150 شهرداری شاهین شهر

پارک-نسیم-پنجدریافت

ادامه مطلب

بازسازی 8 دستگاه اتوبوس شهری

بازسازی 8 دستگاه اتوبوس شهری 150 150 شهرداری شاهین شهر

اتوبوسدریافت

ادامه مطلب

عملیات اجرایی روکش آسفالت معابر سطح شهر(نوبت اول)

عملیات اجرایی روکش آسفالت معابر سطح شهر(نوبت اول) 150 150 شهرداری شاهین شهر

آسفالتدریافت

ادامه مطلب

غرفه پیش ساخته فروش فلافل(نوبت دوم)

غرفه پیش ساخته فروش فلافل(نوبت دوم) 150 150 شهرداری شاهین شهر

فلافل-فروشیادریافت

ادامه مطلب

محوطه سازی حاشیه پارک مینو و جاده سلامت(نوبت دوم)

محوطه سازی حاشیه پارک مینو و جاده سلامت(نوبت دوم) 150 150 شهرداری شاهین شهر

حاشیه-پارک-مینودریافت

ادامه مطلب

احداث پارک محله ای با اولویت نسیم 5 (نوبت چهارم)

احداث پارک محله ای با اولویت نسیم 5 (نوبت چهارم) 150 150 شهرداری شاهین شهر

img-8دریافت

ادامه مطلب

خودرو سواری جهت سرویس دهی امور جاری شهرداری (نوبت دوم)

خودرو سواری جهت سرویس دهی امور جاری شهرداری (نوبت دوم) 150 150 شهرداری شاهین شهر

1-3دریافت

ادامه مطلب

محوطه سازی حاشیه پارک مینو و جاده سلامت (نوبت اول)

محوطه سازی حاشیه پارک مینو و جاده سلامت (نوبت اول) 150 150 شهرداری شاهین شهر

پارک-مینودریافت

ادامه مطلب

غرفه پیش ساخته فروش فلافل (نوبت اول)

غرفه پیش ساخته فروش فلافل (نوبت اول) 150 150 شهرداری شاهین شهر

فلافلدریافت

ادامه مطلب

عملیات اجرایی احداث پارک با اولویت چهار راه کشاورز

عملیات اجرایی احداث پارک با اولویت چهار راه کشاورز 150 150 شهرداری شاهین شهر

۱دریافت

ادامه مطلب