مناقصه

غرفه پیش ساخته فروش فلافل (نوبت دوم)

غرفه پیش ساخته فروش فلافل (نوبت دوم) 150 150 شهرداری شاهین شهر

فلافلدریافت

ادامه مطلب

احداث پارک محله ای با اولویت نسیم ۵ (نوبت دوم)

احداث پارک محله ای با اولویت نسیم ۵ (نوبت دوم) 150 150 شهرداری شاهین شهر

نسیم-۵دریافت

ادامه مطلب

خرید لوله چدنی (نوبت سوم)

خرید لوله چدنی (نوبت سوم) 150 150 شهرداری شاهین شهر

لوله-چدنیدریافت

ادامه مطلب

فاز دوم عملیات اجرایی کانال هدایت روان آبهای سطحی غرب شاهین شهر(نوبت دوم)

فاز دوم عملیات اجرایی کانال هدایت روان آبهای سطحی غرب شاهین شهر(نوبت دوم) 150 150 شهرداری شاهین شهر

کانال-ابدریافت

ادامه مطلب

احداث پارک محله ای با اولویت مسکن مهر(نوبت دوم)

احداث پارک محله ای با اولویت مسکن مهر(نوبت دوم) 150 150 شهرداری شاهین شهر

۹۶۳-۱دریافت

ادامه مطلب

بیست دستگاه خودرو سواری جهت سرویس دهی امور جاری شهرداری(نوبت اول)

بیست دستگاه خودرو سواری جهت سرویس دهی امور جاری شهرداری(نوبت اول) 150 150 شهرداری شاهین شهر

ترابریدریافت

ادامه مطلب

فاز دوم عملیات اجرایی کانال هدایت روان آبهای سطحی غرب شاهین شهر(نوبت اول)

فاز دوم عملیات اجرایی کانال هدایت روان آبهای سطحی غرب شاهین شهر(نوبت اول) 150 150 شهرداری شاهین شهر

kanal1دریافت

ادامه مطلب

خرید لوله چدنی (نوبت دوم)

خرید لوله چدنی (نوبت دوم) 150 150 شهرداری شاهین شهر

loolehchodaniدریافت

ادامه مطلب

واگذاری یک قطعه زمین تجاری در خیابان فردوسی (نوبت اول)

واگذاری یک قطعه زمین تجاری در خیابان فردوسی (نوبت اول) 150 150 شهرداری شاهین شهر

ferdosizaminدریافت

ادامه مطلب

واگذاری 2 قطعه زمین مسکونی واقع در شهرک پردیس(طرح تفکیکی نیایش)نوبت سوم

واگذاری 2 قطعه زمین مسکونی واقع در شهرک پردیس(طرح تفکیکی نیایش)نوبت سوم 150 150 شهرداری شاهین شهر

niayesh3دریافت

ادامه مطلب