مزایده

واگذاری یک واحد خدماتی در ساختمان نگارستان شهرداری(نوبت اول)

واگذاری یک واحد خدماتی در ساختمان نگارستان شهرداری(نوبت اول) 150 150 شهرداری شاهین شهر

نگارستاندریافت

ادامه مطلب

فروش 3 قطعه زمین مسکونی واقع در خانه کارگر(نوبت دوم)

فروش 3 قطعه زمین مسکونی واقع در خانه کارگر(نوبت دوم) 150 150 شهرداری شاهین شهر

زمین-3-در-خانه-کارگردریافت

ادامه مطلب

واگذاری 3 واحد تجاری و 10 واحد خدماتی پارکینگ شهرداری(نوبت دوم)

واگذاری 3 واحد تجاری و 10 واحد خدماتی پارکینگ شهرداری(نوبت دوم) 150 150 شهرداری شاهین شهر

parking2دریافت

ادامه مطلب

اجاره محل سالن شماره 1آرامستان بهشت معصومه (س) (نوبت اول)

اجاره محل سالن شماره 1آرامستان بهشت معصومه (س) (نوبت اول) 150 150 شهرداری شاهین شهر

ارامستاندریافت

ادامه مطلب

واگذاری تعداد 16 قطعه زمین مسکونی واقع در خیابان طالقانی -ورودی شهرک پردیس (نوبت دوم)

واگذاری تعداد 16 قطعه زمین مسکونی واقع در خیابان طالقانی -ورودی شهرک پردیس (نوبت دوم) 150 150 شهرداری شاهین شهر

16-زمیندریافت

ادامه مطلب

فروش 18 قطعه زمین مسکونی (نوبت اول)

فروش 18 قطعه زمین مسکونی (نوبت اول) 150 150 شهرداری شاهین شهر

18-قطعه-زمیندریافت

ادامه مطلب

واگذاری 3 قطعه زمین مسکونی واقع در ضلع جنوب خانه کارگر(نوبت اول)

واگذاری 3 قطعه زمین مسکونی واقع در ضلع جنوب خانه کارگر(نوبت اول) 150 150 شهرداری شاهین شهر

زمیندریافت

ادامه مطلب

اجاره پارکینگ کامیون ها واقع در شاهین شهر جنب کارخانه گلبافت(نوبت اول)

اجاره پارکینگ کامیون ها واقع در شاهین شهر جنب کارخانه گلبافت(نوبت اول) 150 150 شهرداری شاهین شهر

پارکینگ-کامیونادریافت

ادامه مطلب

واگذاری 3 واحد تجاری و 13 واحد خدماتی واقع در خیابان فردوسی(نوبت اول)

واگذاری 3 واحد تجاری و 13 واحد خدماتی واقع در خیابان فردوسی(نوبت اول) 150 150 شهرداری شاهین شهر

image0045دریافت

ادامه مطلب

واگذاری تعداد 16 قطعه زمین مسکونی “طح تفکیکی نیایش” (نوبت اول)

واگذاری تعداد 16 قطعه زمین مسکونی “طح تفکیکی نیایش” (نوبت اول) 150 150 شهرداری شاهین شهر

1-2دریافت 2-1دریافت

ادامه مطلب