نوشته شده توسط:

editor

توسعه فضای سبز شاهین شهر در فصل خزان سال

توسعه فضای سبز شاهین شهر در فصل خزان سال 1536 1024 شهرداری شاهین شهر

علی عرب رئیس سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری شاهین شهر در مصاحبه با واحد خبر شهرداری…

ادامه مطلب