هرس سربرداری درختان شاهین شهر با هدف رفع مشکلات مختلف آنان

هرس سربرداری درختان شاهین شهر با هدف رفع مشکلات مختلف آنان 1536 1152 شهرداری شاهین شهر

علی عرب رئیس سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری شاهین شهر از هرس سر برداری درختان سطح شهر در این فصل خبر داد و گفت: درختان پس از گذشت چندسال بر اثر آلودگی هوا و سایر شرایط نامساعد خاك، آب و مشکلات مختلف نگهداري بخصوص با افزایش سن، دچار تنش و فشار می­شوند و این مسائل و مشکلات مختلف، درختان را دچار ضعف، و مستعد بیماریها و هجوم آفات خواهد نمود.

وی در ادامه افزود: یکی از روشهاي حفظ و تجدید حیات درختان اعمال انواع هرس بویژه هرس سربرداری بر روي آنها می­باشد که در این راستا یکی از درختان پرتعداد شهر “نارون” است که متاسفانه با توجه به اپیدمی آفت چوبخوار در استان اصفهان و بالطبع در شاهین شهر دچار آسیب های جبران ناپذیری شده که با انجام این روش از نابودی این درخت جلوگیری می گردد.

عرب با اشاره به نشست های علمی انجام شده با حضور اساتید صاحب نظر در سطح استان و تجربیات مطلوب هرس سربرداری بر روی درختان سطح شهر گفت: علیرغم حجم سنگین عملیات از لحاظ هزینه و عملیات اجرایی برای حفظ درختان که در معرض زوال می باشند در زمستان امسال اقدام به انجام سربرداری درختان نمودیم که عملیات هرس هم اکنون در سطح شهر در حال انجام است.

رئیس سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری شاهین شهر در بخشی از مصاحبه خود به انجام همزمان عملیات چالکود همراه با عملیات هرس اشاره نمود و اظهار داشت: برای حفظ درختان اصولی ترین روش علمی تغذیه گیاهی در شرایط بستر نامناسب، ایجاد چالکود است که برای تقویت هر چه بیشتر درختان همزمان با هرس نسبت به انجام آن اقدام نموده ایم.

شایان ذکر است 180 هزار درخت در سطح شاهین شهر وجود دارد.