معرفی پروژه های شاخص و فعال شهرداری شاهین شهر

معرفی پروژه های شاخص و فعال شهرداری شاهین شهر 1536 1152 شهرداری شاهین شهر

عملیات اجرایی فاز نخست توسعه بوستان حافظ شمالی

این پروژه با مساحت حدود ۳۰ هزار متر مربع در انتهای خیابان حافظ شمالی شاهین شهر واقع شده است.

اعتبار عملیات اجرایی فاز نخست توسعه بوستان حافظ شمالی حدود ۴۰ میلیارد ریال است.

گفتنی است این پروژه با هدف کاهش آلودگی  هوا، افزایش سرانه فضای سبز و رفاه حال عمومی شهروندان در حال احداث است.

شایان ذکر است در شاهین شهر ۱۱۵ بوستان بزرگ و کوچک وجود دارد.