فصل خزان و جلوه های بصری آن در شاهین شهر

فصل خزان و جلوه های بصری آن در شاهین شهر 1280 853 شهرداری شاهین شهر

برگهای پاییزی، زیبایی بصری خاصی در سطح شاهین شهر ایجاد نموده است

حیدرصادق گلی سرپرست معاونت حوزه اجرایی و خدمات شهری شهرداری شاهین شهر در مصاحبه با واحد خبر شهرداری گفت: فصل پاییز یکی از زیباترین فصول سال، جلوه‌گر تصاویر زنده طبیعت با برگ ‌هایی به رنگ های متفاوت می باشد که شهروندان عزیز در این ایام، زیباترین و شگفت ترین تصاویر رنگارنگ را در قاب هستی مشاهده می‌کنند.

وی در ادامه اظهار داشت: با توجه به اینکه جلوه خاصی توسط برگ های رنگارنگ در بوستان ها و پیاده رو های سطح ایجاد شده، برگ درختان با اندکی تأخیر توسط کارگران خدوم حوزه معاونت اجرایی و خدمات شهری شهرداری شاهین شهر جمع آوری می گردد.