بازدید شهردار شاهین شهر از پروژه های فعال عمرانی شهرداری

بازدید شهردار شاهین شهر از پروژه های فعال عمرانی شهرداری 1536 1152 شهرداری شاهین شهر

شهردار شاهین شهر به همراه برخی از معاونان و مدیران سازمان های وابسته به شهرداری از پروژه های فعال عمرانی در سطح شهر بازدید به عمل آوردند.

احمدرضا پری تبار شهردار شاهین شهر در این بازدید روند پیشرفت پروژه ها را مثبت ارزیابی نمود و از دست اندرکاران پروژه ها خواست با نهایت دقت و توان احداث پروژه ها را به پیش برده تا در موعد مقرر تقدیم شهروندان فهیم شهر نماییم.

وی در ادامه خاطر نشان نمود: یقینا” شهرداری شاهین شهر توزیع عادلانه ای در احداث پروژه ها در نقاط مختلف شهر خواهد نمود.

پری تبار از حمایتها و پشتیبانی های شورای اسلامی شاهین شهر در راستای به ثمر نشستن پروژه ها تشکر نمود.