از زحمات همکار روشن دل شاغل در شهرداری تقدیر به عمل آمد

از زحمات همکار روشن دل شاغل در شهرداری تقدیر به عمل آمد 1536 1152 شهرداری شاهین شهر

شهردار و مدیر روابط عمومی شهرداری شاهین شهر با حضور در محل کار آقای علی رحیمی، کارمند روشندل شهرداری، از زحمات وی قدردانی نمودند.

احمدرضا پری تبار شهردار شاهین شهر در این دیدار صمیمی با اشاره به توانمندی‌ های معلولان به ویژه نابینایان در عرصه‌های مختلف، گفت: روشن دلان هرچند از نعمت بینایی محروم هستند اما با نور بصیرت و با توکل به خداوند مشکلات را پشت سر می‌گذارند.

وی در ادامه افزود: باید بستر مناسب برای شکوفایی استعدادها و توانمندی‌های نابینایان در تمام عرصه‌ها فراهم گردد تا بیش از پیش شاهد حضور آنان در جامعه باشیم.