بررسی وضعیت نگهداری فضای سبز شاهین شهر با حضور کارشناسان مطرح استان اصفهان

بررسی وضعیت نگهداری فضای سبز شاهین شهر با حضور کارشناسان مطرح استان اصفهان

بررسی وضعیت نگهداری فضای سبز شاهین شهر با حضور کارشناسان مطرح استان اصفهان 600 400 شهرداری شاهین شهر

بررسی وضعیت نگهداری فضای سبز شاهین شهر با حضور کارشناسان مطرح استان اصفهان

علی عرب رئیس سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهرداری شاهین شهر در مصاحبه با واحد خبر شهرداری گفت: با حضور اعضاء هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان اصفهان، وضعیت نگهداری فضای سبز شاهین شهر مورد بازدید و بررسی قرار گرفت.

وی در ادامه افزود:

در این بازدید هرس و سربرداری درختان در سال گذشته و نحوه آبیاری و تغذیه گیاهی مورد ارزیابی قرار گرفت.

عرب خاطر نشان نمود: کارشناسان حاضر در بازدید از عملکرد سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهرداری شاهین شهر اعلام رضایت نموده و بر تداوم انجام سربرداری درختان وسک و نارون در سال جاری و اجرای چالکود رفیوژهای خیابانی تأکید نمودند.

رئیس سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهرداری شاهین شهر همچنین گفت: در حاشیه این بازدید که با نشست تخصصی همراه بود موضوعات مختلفی از جمله استفاده از ضایعات فضای سبز به عنوان کودآلی جهت اصلاح بستر کاشت گیاهان و همچنین به عنوان مالچ در سطوح فضای سبز مورد نقد و بررسی قرار گرفت و مقرر شد استفاده مجدد از ضایعات فضای سبز در دستور کار سازمان قرار گیرد.