اجاره بیلبورد دو نمایه ی گردان بلوار علامه مجلسی (نوبت اول)

اجاره بیلبورد دو نمایه ی گردان بلوار علامه مجلسی (نوبت اول) 1600 800 شهرداری شاهین شهر