دوشنبه 19 بهمن ماه 1394
متن / HTML

شاهين شهر 

 

 موقعيت و تاريخچه ي شهر:                                                  

 در سال 1350 تعدادي از عمده مالكان اراضي شمال اصفهان با هدف توليد مسكن انبوه و احداث سرپناه براي مهاجران و اتباع بيگانه شاغل در صنايع نظامي و هليكوپتر سازي اصفهان نسبت به تأسيس سازمان عمران شاهين شهر اقدام نمودند ، شهر را در اراضي كشاورزي چند آبادي فاقد سكنه و يكي دو روستاي كوچك ( هسته اوليه شاهين شهر روستايي به نام امير آباد بوده كه از آن مسجدي بيش باقي نمانده است ) در وسعتي حدود 12000هكتار براي اسكان جمعيتي بين  200 تا 300 هزار نفر پايه ريزي نمودند . به دليل شباهت ظاهري طرح و نقشه ی اولیه آن با پرنده ی شاهين ، آن را شاهين شهر ناميدند .                                                             

    شاهين شهر همسايه شمالي شهر اصفهان  به عنوان شهري نوبنياد در آستانه اصفهان بزرگ قرار دارد كه با جمعيتي بالغ بر 150 هزار نفر در فاصله 19 كيلومتري تا مركز استان و در حدفاصل بين 32 درجه و 54 دقيقه عرض شمالي از خط استوا و 51 درجه و 37 دقيقه طول شرقي نصف النهار گرينويچ قرار گرفته است .                                                                                         

شاهين شهر مانند شهر اصفهان در ميان كوه هاي مركزي ايران و دامنه هاي شرقي زاگرس قرار گرفته است . ارتفاع اين شهر از سطح دريا به طور متوسط 1662 متر و شيب كلي شهر با جهت شمال غربي به طرف جنوب شرقي نسبتا ً يكنواخت و در حدود 016/0درصد مي باشد .                                                             

اين شهر فاقد عوامل طبيعي و جغرافيايي چون كوه ، دره و درياچه بوده  ، به همين دليل جريان هاي آب و هوايي اين ناحيه شدت و ضعف قابل ملاحظه اي ندارد .                                                                                              

شاهين شهر به دليل قرار گرفتن در مجاورت كوير از اقليم كويري تأثير پذيرفته ، داراي بارندگي كم و تبخير زياد است و به طور كلي داراي آب و هوايي نسبتا ً سرد است .                                                                                                                                                   

جهت بادهاي اصلي شهر از غرب به شرق است و اين گونه بادها عمدتا ً در فصل پاييز و توأم با گرد و غبار مي باشد . ضمنا ً تفاوت درجه حرارت سالانه در اين شهر 50 درجه سانتي گراد است .

 با شكل گيري شهرستان جديد برخوار و ميمه در سال 1368 شاهين شهر به لحاظ موقعيت ، جمعيت و اهميت  ويژه اي كه داشت به عنوان مركز شهرستان برگزيده شد .  در دي ماه 1386 با تفكيك شهرستان برخوار و ميمه به دو شهرستان و ایجاد شهرستان شاهين شهر و ميمه و شهرستان برخوار اين شهر به عنوان مركز شهرستان شاهين شهر و ميمه انتخاب گرديد .

وضعيت فرهنگي —  اجتماعي :

عوامل متعددي چون تركيب اوليه جمعيت ، خوابگاهي بودن نقش شهر ، نوع ساختمان ها و مجموعه سازي هاي انجام شده نشان دهنده اين وضعيت است كه شهرسازي و ساختار جمعيتي اين شهر متفاوت با ساير اماكن جمعيتي و بافت هاي سنتي پيش بيني شده است تركيب جمعيتي اين شهر متفاوت و فرهنگ عمومي از رشد بالايي برخوردار و اين شهر را در رديف دومين شهر باسواد كشور قرار داده است .

چگونگي توسعه و گسترش شهر در گذشته :

اين شهر در روند توسعه خود  سه دوره مشخص را طي نموده است .                                                 

دوره اول :                                  

از ابتداي تأسيس تا سال هاي 55 – 1354 که در اين دوره اراضي واقع در قسمت غربي شهر ( مجاور بزرگراه اصفهان — تهران ) توسط بنيانگذاران شهر به قطعات بزرگ و كوچك تقسيم و پس از احداث واحد هاي مسكوني به خريداران واگذار شده است .                                                 

دوره دوم:                                               

با شروع فعاليت هاي صنعتي چند شركت آمريكايي در اين شهر دو منطقه سرسبز در قسمت شمالي و جنوبي شهر با طرح و الگويي متمايز جهت اسكان اتباع بيگانه شاغل در كمپاني بل ، گرومن و نورث روپ احداث و مورد بهره برداري قرار گرفت .                                              

دوره سوم :                                                      

پس از انقلاب اسلامي و تملک و تصرف اراضي سازمان عمران شاهين شهر توسط نهادها و ارگان هاي انقلابي و دولتي ( مشخصا ً سازمان زمين شهري و بنياد مستضعفان) اراضي واقع در قسمت مياني ، شرقي و شمال غربي شهر با سياست واگذاري زمين به متقاضيان و بعضا ً احداث واحد هاي مسكوني به حيطه ي ساخت و سازهاي شهري كشيده شده است .

شاهين شهر امروز :

با توجه به بافت جوان و مهندسي شهر ، واحد هاي صنعتي و توليدي متعدد ، ويژگي هاي فرهنگي و اجتماعي و ... به ويژه مهاجر پذيري و ساخت و سازهاي مسكوني اجاره به شرط تمليك ، جمعيت اين شهر را به سرعت روبه افزايش برده است ، به صورتي كه پيش بيني مي گردد جمعيت آن تا سال 1400 خورشيدي به نيم ميليون نفر برسد .   

 مراكز آموزش عالي در حال فعاليت در اين شهر عبارتند از :

دانشگاه صنعتي مالک اشتر ، دانشگاه پيام نور، دانشگاه آزاد اسلامي ، دانشكده توپخانه پدافند هوايي ، دانشگاه جامع علمی کاربردی و دانشگاه هاي غير انتفاعي .                                                 

از نكات حائز اهميت اين است كه با وجود اينكه بافت شاهين شهر تركيبي از مردم استان هاي مختلف كشور است ، ولي شهروندان این شهر با تنوع و تفاوت های فرهنگی به صورت مسالمت آميز با يكديگر تعامل و زندگی می نمایند و بدين جهت  شاهین شهر را به نام « ايران كوچك » می شناسند .                                                                                                                                                                                                  

گفتني است اكثر مردم شاهين شهر در مشاغل اداري ، نظامي و خدماتي مشغول به خدمت مي باشند . اقليت هاي مذهبي آشوري ، ارمني و كلداني نيز در اين شهر زندگي مي كنند .                                                           

ميزان باسوادي در شاهين شهر بیش از 98% است كه اين شاخصه بسيار مهم علاوه بر اين كه شهر  را در قله باسواد ترين شهرهاي كشور قرارداده ، موجبات افتخار شهروندان و مديران را فراهم  نموده است.  

صنايع مجاور :

از صنايع مهم و بزرگ مجاور شاهين شهر مي توان به پالايشگاه اصفهان ، شركت صنايع هواپيما سازي ايران ، شركت نفت سپاهان ، شركت نفت جي ، پتروشيمي ، روغن سازي ، صنايع شيميايي ، نيروگاه شهيد محمد منتظري ، شهرك صنعتي محمود آباد – حسين آباد ، شهرك صنعتي مورچه خورت اشاره كرد .

شهرداري شاهين شهر

براساس مدارك موجود و به استناد نامه شماره 3 /32 / 78534/178548 مورخ 25/09/1353 وزارت كشور تأسيس شهرداري شاهين شهر را به استانداري اصفهان اعلام نموده است .

شهرداري شاهين شهر بر اساس نامه شماره  34 / 3 / 49673 مورخ 13 / 3 / 1388وزارت كشور  داراي درجه ي 9 مي باشد  و افرادی که از تأسيس شهرداری شاهین شهر تا كنون سمت شهردار یا سرپرست شهرداری را در اين شهر به عهده داشته اند ، عبارتند از :

 

رديف

نام و نام خانوادگي

تاريخ شروع

به كار

تاريخ خاتمه خدمت

سمت

1

در حال بررسي

 

 

 

2

در حال بررسي

 

 

 

3

آقاي سيد محمود        ابطحي

11/12/1358

01/11/1359

شهردار

4

آقاي سيد رضي          موسوي

16/11/1359

07/07/1360

شهردار

5

آقاي نورالله                آدمي

07/07/1360

24/04/1362

شهردار

6

آقاي منصور         نجفي ( نوبت اول )

25/04/1362

18/05/1365

شهردار

7

آقاي حسين              فقيهيان

18/05/1365

09/07/1365

سرپرست شهرداري

8

آقاي غلامعلي            مهداد

09/07/1365

04/10/1367

شهردار

9

آقاي علي محمد        پاك طينت

04/10/1367

31/06/1369

شهردار

10

آقاي محمدباقر          انصاري

01/07/1369

15/04/1372

شهردار

11

آقاي غلامرضا             حسين پور

15/04/1372

09/07/1374

شهردار

12

آقاي منصور       نجفي ( نوبت  دوم )

10/07/1374

30/10/1377

شهردار

13

آقاي اسماعيل           فرهادي

01/11/1377

02/04/1382

شهردار

14

آقاي حسينعلي              وكيل

03/04/1382

20/06/1383

شهردار

15

آقاي سعيد             عطايي شاد

21/06/1383

01/09/1383

سرپرست شهرداري

16

آقاي حسن                   كريميان

02/09/1383

19/02/1386

شهردار

17

آقاي عليرضا         پورشريعت

20/02/1386

18/03/1386

سرپرست شهرداري

18

آقاي ناصر                 نفري

19/03/1386

11/06/1392

شهردار

19

آقای حسین            امیری

12/06/1392

31/06/1392

سرپرست شهرداری

20

آقای علی اصغر    ذاکری هرندی

31/06/1392

23/02/1394

شهردار

21

آقای حمید      عشقی

23/02/1394

30/03/1394

سرپرست شهرداری

22

آقای حسین   امیری

30/03/1394

ادامه دارد

شهردار

Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا