ارتباط با شهردار ارتباط با شورای شهر

اعلان ها

 

 

کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات تأمین اجتماعی ویژه کارکنان و کارگران شهرداری شاهین شهر برگزار گردید

کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات تأمین اجتماعی و ارتباط کارفرما با کارگر با حضور برخی از معاونان ، مدیران عامل و کارکنان شهرداری شاهین شهر در ساختمان نگارستان شهرداری برگزار شد.
مهدی نیک نداف مدیر درآمد سازمان تأمین اجتماعی شعبه شاهین شهر در این کارگاه آموزشی گفت: قانون تأمین اجتماعی الزامات و مسؤولیت‌های متعددی را برای کارفرمایان و کارگران به وجود می‌آورد که نداشتن آگاهی و شناخت کافی از آنها می‌تواند تبعات حقوقی و کیفری و زیان مالی برای آنها به همراه داشته باشد که در کارگاه سعی می گردد این مهم بررسی و تبیین گردد. 
شایان ذکر است در این کارگاه مباحثی از قبیل تعريف كارگر و اركان الزامي رابطه كار، آشنایی با كارفرما و الزامات كارفرمايي، آشنایی با قرارداد كار و الزامات انعقاد آن، پيمانكاري ها و تأمين اجتماعي، آشنایی با انواع قراردادهاي كار و شروط مهم در قرارداد و آشنایی با مسايل تأمين اجتماعي تدریس گردید.
گفتنی است شرکت کنندگان در این کارگاه آموزشی در پایان جلسه سؤالات خود را مطرح نمودند.

خدمات الکترونیک

آخرین اطلاعیه ها

میزان رضایت از خدمات شهرداری

میزان رضایت از خدمات شهرداری

1462460538 [{"id":"1","title":"\u0639\u0627\u0644\u06cc","votes":"420","type":"x","order":"1","pct":37.1,"resources":[]},{"id":"2","title":"\u062e\u0648\u0628","votes":"150","type":"x","order":"2","pct":13.25,"resources":[]},{"id":"3","title":"\u0645\u062a\u0648\u0633\u0637","votes":"562","type":"x","order":"3","pct":49.65,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 200 200 /index.php/component/communitypolls/poll.html?id=1&task=poll.vote&Itemid=141 MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...