ارتباط با شهردار ارتباط با شورای شهر

اعلان ها

ارتقاء سلامت کارکنان و کارگران شهرداری شاهین شهر در راستای افزایش بهره وری آنان مهم و ضروری است

دومین جلسه شورای ارتقاء سلامت شهرداری شاهین شهر در سال 1397 با حضور سرپرست معاونت پشتیبانی و توسعه شهرداری و برخی از معاونان و مدیران شهرداری تشکیل گردید.
احمدرضا پری تبار سرپرست معاونت پشتیبانی و توسعه شهرداری شاهین شهر و رئیس شورای ارتقاء سلامت شهرداری در این جلسه با بیان اینکه  ارتقاء سلامت کارکنان و کارگران شهرداری در راستای افزایش بهره وری آنان مهم و ضروری است بنابراین باید در جلسات، راهکارهای مناسب برای افزایش سلامت آنان ارائه گردد.
وی در ادامه افزود: با توجه به اینکه پایگاه سلامت در شهرداری مستقر شده ، ضروری است کارکنان در راستای حفظ سلامت جسمانی خود نسبت به تشکیل پرونده سلامت اقدام نمایند.
پری تبار تصریح نمود: مسؤولان آموزش سازمان های وابسته به شهرداری شاهین شهر باید سطح دوره های آموزشی به کارکنان و کارگران خود را ارتقاء دهند.
گفتنی است در این جلسه اعضای شورای ارتقاء سلامت شهرداری شاهین شهر پیشنهادها و نقطه نظرات خود را ارائه نمودند.

 

خدمات الکترونیک

آخرین اطلاعیه ها

میزان رضایت از خدمات شهرداری

میزان رضایت از خدمات شهرداری

878533019 [{"id":"1","title":"\u0639\u0627\u0644\u06cc","votes":"400","type":"x","order":"1","pct":39.14,"resources":[]},{"id":"2","title":"\u062e\u0648\u0628","votes":"128","type":"x","order":"2","pct":12.52,"resources":[]},{"id":"3","title":"\u0645\u062a\u0648\u0633\u0637","votes":"494","type":"x","order":"3","pct":48.34,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 200 200 /component/communitypolls/poll.html?id=1&task=poll.vote&Itemid=141 MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...