ارتباط با شهردار ارتباط با شورای شهر

اعلان ها

 

 

نمایش خودروهای خدماتی شهرداری شاهین شهر در سطح شهر

به مناسبت هفته فرهنگی شاهین شهر، نمایش خودروهای خدماتی شهرداری شاهین شهر در سطح به اجراء درآمد.
در این نمایش کلیه واحدهای خدماتی شهرداری شاهین شهر از قبیل اتوبوسرانی ، تاکسیرانی ، آتش نشانی، پسماند ، پایانه برون شهری حضور داشتند.

 

خدمات الکترونیک

آخرین اطلاعیه ها

میزان رضایت از خدمات شهرداری

میزان رضایت از خدمات شهرداری

1462460538 [{"id":"1","title":"\u0639\u0627\u0644\u06cc","votes":"420","type":"x","order":"1","pct":37.1,"resources":[]},{"id":"2","title":"\u062e\u0648\u0628","votes":"150","type":"x","order":"2","pct":13.25,"resources":[]},{"id":"3","title":"\u0645\u062a\u0648\u0633\u0637","votes":"562","type":"x","order":"3","pct":49.65,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 200 200 /index.php/component/communitypolls/poll.html?id=1&task=poll.vote&Itemid=141 MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...