ارتباط با شهردار ارتباط با شورای شهر

اعلان ها

 

 

پنج شنبه های بدون زباله در شاهین شهر

در استقبال از هفته فرهنگی شاهین شهر، پاکسازی شهر با شعار " نه به پلاستیک " برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری شاهین شهر با توجه به اینکه پنج شنبه ها بیشتر از روزهای دیگر زباله تولید می شود مقرر گردید با همکاری شهرداری، طرح جمع آوری زباله ها در بین مردم فرهنگ سازی گردیده تا زباله کمتری تولید و در نهایت شهر تمیزتر بماند. 
در گزارش آمده: در این راستا پاکسازی شهر توسط شهروندان و کارشناسان مربوطه در خیابان فردوسی ، چهار راه عطار و بازار روز میوه و تره بار شهرداری اجرا شد که در این برنامه با پخش بروشور و تراکت های آموزشی در بین مردم راهکارهایی برای تولید زباله و مصرف کمتر پلاستیک و مواد آلوده کننده محیط زیست در سطح شهر ارائه گردید. 
شایان ذکر است: مقرر گردیده این همایش هر پنج شنبه در سطح شهر با شعار پنج شنبه های بدون زباله  اجرا گردد.

 

خدمات الکترونیک

آخرین اطلاعیه ها

میزان رضایت از خدمات شهرداری

میزان رضایت از خدمات شهرداری

844407928 [{"id":"1","title":"\u0639\u0627\u0644\u06cc","votes":"420","type":"x","order":"1","pct":37.04,"resources":[]},{"id":"2","title":"\u062e\u0648\u0628","votes":"150","type":"x","order":"2","pct":13.23,"resources":[]},{"id":"3","title":"\u0645\u062a\u0648\u0633\u0637","votes":"564","type":"x","order":"3","pct":49.74,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 200 200 /index.php/component/communitypolls/poll.html?id=1&task=poll.vote&Itemid=141 MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...