ارتباط با شهردار ارتباط با شورای شهر

اعلان ها

 

 

عدم ارتباط و وابستگی نیروهای شرکت مدیریت پسماند شهرداری ها به شهرداری شاهین شهر

مهرداد مختاری رئیس شورای اسلامی شاهین شهر در مصاحبه با واحد خبر شهرداری در پاسخ به برخی از شایعات مطرح شده در سایت ها و فضای های مجازی مبنی بر اخراج نیروهای شهرداری و یا عدم پرداخت حقوق آنان گفت : شهرداری شاهین شهر همانند سایر شهرداری ها انجام برخی از فعالیت های روزمره خود را به بخش خصوص واگذار نموده است که از آن طریق ، نیروهای مورد نیاز بکارگیری و مشغول خدمت شده اند.
وی در ادامه افزود: به دلیل فعالیت شرکت مدیریت پسماند شهرداری ها برای ارائه خدمات شهرداری به شهروندان ارجمند ، نیروهای بکارگیری شده توسط این شرکت به اشتباه خود را نیروی مجموعه تلقی نموده و در مواجهه با هرگونه مشکل ،شهرداری را مقصر می دانند که قانوناً بدین شکل نبوده و استخدام ، اخراج ، پرداخت یاعدم پرداخت حقوق و مزایای نیروهای مذکور صرفاً تحت نظر شرکت طرف قرارداد کنونی یعنی شرکت مدیریت پسماند شهرداری ها می باشد و در این خصوص هیچ گونه سهل انگاری متوجه مجموعه شهرداری شاهین شهر نمی باشد.
مختاری از همه عزیزان اصحاب رسانه و فضاهای مجازی خواست از انعکاس هرگونه مطلب بدون بررسی و تحقیق همچنین شایعات کذب پیرامون شورای اسلامی و شهرداری شاهین شهر  جداً خودداری نمایند ، در غیر این صورت برابر مقررات با خاطی برخورد قانونی صورت خواهد پذیرفت.

 

خدمات الکترونیک

آخرین اطلاعیه ها

میزان رضایت از خدمات شهرداری

میزان رضایت از خدمات شهرداری

946378102 [{"id":"1","title":"\u0639\u0627\u0644\u06cc","votes":"420","type":"x","order":"1","pct":37.1,"resources":[]},{"id":"2","title":"\u062e\u0648\u0628","votes":"150","type":"x","order":"2","pct":13.25,"resources":[]},{"id":"3","title":"\u0645\u062a\u0648\u0633\u0637","votes":"562","type":"x","order":"3","pct":49.65,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 200 200 /index.php/component/communitypolls/poll.html?id=1&task=poll.vote&Itemid=141 MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...