ارتباط با شهردار ارتباط با شورای شهر

اعلان ها

 

 

رعایت کیفیت و تسریع در اجرای پروژه های شهرداری شاهین شهر

سرپرست شهرداری شاهین شهر و رئیس شورای اسلامی از برخی پروژه های مشارکتی سرمایه گذاری شده و عمرانی سطح شهر شهرداری بازدید نمودند .
حمید عشقی سرپرست شهرداری شاهین شهر در جریان این بازدید در مصاحبه با واحد خبر شهرداری با اشاره به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری گفت :بهبود خدمات رسانی به شهروندان در گروی رعایت اصول کیفی و استانداردهای لازم و حداقل زمان بهره برداری می باشد و این امر تنها با تلاش مضاعف و اقدام جهادی کارکنان شهرداری و همراهی پیمانکاران و همدلی شهروندان میسر می گردد.
وی در ادامه با تأکید بر حفظ ، نگهداری و بهره برداری بهینه از امکانات موجود گفت : استفاده از تولیدات با کیفیت داخلی و بهره برداری از دانش و استعدادهای شهر موجب صرفه جویی ، حمایت از صنایع داخلی ، گردش چرخ اقتصاد و بروز توانمندی های جوانان می گردد و باید از تمام این امکانات برای ارائه خدمات مناسب و در شأن شهروندان فهیم شاهین شهر استفاده گردد.
عشقی از ناظران و پیمانکاران شهرداری شاهین شهر، رعایت کیفیت و تسریع در اجرای پروژه ها را خواستار گردید.
سرپرست شهرداری شاهین شهر از صبر و شکیبایی همه شهروندان ارجمند شاهین شهری که در اجرای پروژه های شهرداری از خودنشان می دهند، تشکر و قدردانی نمود.
مهرداد مختاری رئیس شورای اسلامی شاهین شهر نیز در این بازدید گفت: امیدواریم با تلاش های مضاعف دست اندرکاران پروژه ها و نظارت جدی و دقیق شهرداری به زودی شاهد افتتاح و بهره برداری از پروژه ها بوده و آنها را تقدیم شهروندان فهیم شاهین شهر نماییم.
وی در ادامه گفت: دقت و کاهش هزینه ها در اجرای پروژه ها از اهداف مهم شهرداری بوده و انتظار می رود مسؤولین مربوطه در کنار آن از عواملی همچون سرعت در اتمام پروژ ها غافل نگردند.

خدمات الکترونیک

آخرین اطلاعیه ها

میزان رضایت از خدمات شهرداری

میزان رضایت از خدمات شهرداری

844407928 [{"id":"1","title":"\u0639\u0627\u0644\u06cc","votes":"420","type":"x","order":"1","pct":37.04,"resources":[]},{"id":"2","title":"\u062e\u0648\u0628","votes":"150","type":"x","order":"2","pct":13.23,"resources":[]},{"id":"3","title":"\u0645\u062a\u0648\u0633\u0637","votes":"564","type":"x","order":"3","pct":49.74,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 200 200 /index.php/component/communitypolls/poll.html?id=1&task=poll.vote&Itemid=141 MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...