ارتباط با شهردار ارتباط با شورای شهر

اعلان ها

برگزاری کارگاه آموزشی نقش خانواده در پیشگیری از آسیب های اجتماعی ویژه کارکنان شهرداری شاهین شهر

کارگاه آموزشی نقش خانواده در پیشگیری از آسیب های اجتماعی با حضور کارکنان شهرداری شاهین شهر برگزار گردید.

دکتر رضا اسماعیلی استاد دانشگاه و جامعه شناس در این کارگاه  گفت : مهارت ارتباط صحیح بین اعضای خانواده و توانمند سازی برخورد صحیح با مسائل و مشکلات اعضای خانواده از مهمترین راه های کاهش این آسییب ها است  هر اندازه خانواده ها در ارتباط با مسائل پیشگیری از آسیب های اجتماعی توانمندی و مهارت داشته باشند، آسیب های اجتماعی به همان اندازه کاهش می یابد.

وی در ادامه گفت: خانواده ها در تربیت و هدایت نقش اساسی دارند و در این میان اگر بین خانواده ها و جوانان فاصله و یا مشکلی وجود داشته باشد آن گاه امکان انحراف افزایش می یابد و توضیحاتی درباره مدل پنج ضلعی خوشبختی ارائه نمود . 

اسماعیلی با اشاره به لزوم آموزش مهارتهای کنترل آسیب در خانواده ها اظهار داشت: زوجین در زمان حضور این مشکل در خانواده خود باید به توانند مدیریت صحیحی داشته باشند و این با آموزش مهارت های زندگی محقق می شود که زمینه بروز طلاق را کاهش می دهد.

 

خدمات الکترونیک

آخرین اطلاعیه ها

میزان رضایت از خدمات شهرداری

میزان رضایت از خدمات شهرداری

878533019 [{"id":"1","title":"\u0639\u0627\u0644\u06cc","votes":"400","type":"x","order":"1","pct":39.14,"resources":[]},{"id":"2","title":"\u062e\u0648\u0628","votes":"128","type":"x","order":"2","pct":12.52,"resources":[]},{"id":"3","title":"\u0645\u062a\u0648\u0633\u0637","votes":"494","type":"x","order":"3","pct":48.34,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 200 200 /component/communitypolls/poll.html?id=1&task=poll.vote&Itemid=141 MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...