ارتباط با شهردار ارتباط با شورای شهر

اعلان ها

 

 

بازدید فرماندار از ستاد استقبال میهمانان نوروزی

فرماندار شهرستان شاهین شهر و میمه ، امام جمعه شهر گز ، رئیس و اعضای شورای اسلامی شاهین شهر ، شهردار شاهین شهر و جمعی از مدیران شهرستان در محل ستاد استقبال از مسافران نوروزی شهرداری شاهین شهر حاضر شدند و ضمن بازدید از بخش های مختلف امنیتی و ایمنی مستقر در ستاد، در جریان اقدامات صورت گرفته در این ایام قرار گرفتند.
در این بازدید فعالیت های انجام شده و امکانات موجود و خدمات رفاهی پیش بینی شده توسط شهرداری شاهین شهر برای مسافران مورد تأیید و قدردانی قرار گرفت.

 

خدمات الکترونیک

آخرین اطلاعیه ها

میزان رضایت از خدمات شهرداری

میزان رضایت از خدمات شهرداری

660863318 [{"id":"1","title":"\u0639\u0627\u0644\u06cc","votes":"421","type":"x","order":"1","pct":37.09,"resources":[]},{"id":"2","title":"\u062e\u0648\u0628","votes":"150","type":"x","order":"2","pct":13.22,"resources":[]},{"id":"3","title":"\u0645\u062a\u0648\u0633\u0637","votes":"564","type":"x","order":"3","pct":49.69,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 200 200 /index.php/component/communitypolls/poll.html?id=1&task=poll.vote&Itemid=141 MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...