ارتباط با شهردار ارتباط با شورای شهر

اعلان ها

شاهین شهر تاکنون میزبان ۹ هزار و ۴۰۰مسافر نوروزی بوده است

معاون اجرایی و خدمات شهری و رئیس ستاد استقبال از مسافران نوروزی شهرداری شاهین شهر در گقت و گویی با واحد خبر شهرداریدر خصوص مسافران نوروزی گفت : مبدأ بیشتر مسافران نوروزی از استان های شمالی و غربی کشور می باشد و بیش از ۸۰ درصد از مسافران نوروزی از روند استقبال و اسکان در شاهین شهر اعلام رضایت داشته اند.
ربیعی ضمن اشاره به اینکه خوشبختانه در مدت تعطیلات نوروزی حادثه خاصی اعلام نشده است و در ادامه افزود :  اعضای ستاد استقبال از مسافران نوروزی شهرداری ، نیروی انتظامی و اورژانس ۱۱۵ به صورت ۲۴ ساعت و شیفتی برای ارائه مطلوب خدمات در محل ستاد استقرار دارند.
وی از اجرایی برنامه هایی نظیر تورهای گردشگری در سطح شهرستان و برنامه های شاد و مفرح در محل ستاد استقبال از مسافران نوروزی در مدت ایام اولیه تعطیلات نوروزی خبر داد.
رئیس ستاد استقبال از مسافران نوروزی شهرداری شاهین شهر گفت: پیش بینی می شود در دور دوم سفرهای نوروزی  تعداد بیشتری مسافر و گردشگر نوروزی در شاهین شهر اقامت داشته باشند.

خدمات الکترونیک

آخرین اطلاعیه ها

میزان رضایت از خدمات شهرداری

میزان رضایت از خدمات شهرداری

1934978808 [{"id":"1","title":"\u0639\u0627\u0644\u06cc","votes":"374","type":"x","order":"1","pct":42.36,"resources":[]},{"id":"2","title":"\u062e\u0648\u0628","votes":"98","type":"x","order":"2","pct":11.1,"resources":[]},{"id":"3","title":"\u0645\u062a\u0648\u0633\u0637","votes":"411","type":"x","order":"3","pct":46.55,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 200 200 /component/communitypolls/poll.html?id=1&task=poll.vote&Itemid=141 MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...