ارتباط با شهردار ارتباط با شورای شهر

اعلان ها

 

 

برگزاری کمیته کارگروه تخصصی آتش نشانان استان اصفهان

 

حیدر علی ربیعی معاون خدمات شهری و رئیس هیئت مدیره سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شاهین شهر در این جلسه گفت: برگزاری این گونه جلسات باعث انسجام و همکاری و همفکری در سازمان های استان بوده و مدیران عامل می تواند مشکلات خود را از طریق این نشست ها مطرح، تا راهکارهای مناسب ارائه شود.

سعید اکرم خانی مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شاهین شهر ضمن خوش آمد گویی به حضار افزود: آتش نشانان می توانند در این کمیته تعاملات خود را افزایش داده و مطالبات قانونی خود را از طریق نماینده استانداری پیگیری نمایند .

گفتنی است در این کارگروه نرم افزار تمرکز جامع اطلاعات آتش نشانان توسط کارشناسان آموزش داده شد.

همچنین در این کارگروه مدیران عامل سازمان های آتش نشانی و خدمات ایمنی استان اصفهان به بیان پیشنهادهای و راهکارهای سطح ارتقای آتش نشانان پرداختند.

خدمات الکترونیک

آخرین اطلاعیه ها

میزان رضایت از خدمات شهرداری

میزان رضایت از خدمات شهرداری

884704170 [{"id":"1","title":"\u0639\u0627\u0644\u06cc","votes":"421","type":"x","order":"1","pct":37.09,"resources":[]},{"id":"2","title":"\u062e\u0648\u0628","votes":"150","type":"x","order":"2","pct":13.22,"resources":[]},{"id":"3","title":"\u0645\u062a\u0648\u0633\u0637","votes":"564","type":"x","order":"3","pct":49.69,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 200 200 /index.php/component/communitypolls/poll.html?id=1&task=poll.vote&Itemid=141 MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...