ارتباط با شهردار ارتباط با شورای شهر

اعلان ها

لزوم رعایت و حفظ شأن و جایگاه مسافران نوروزی در شهر

حیدر علی ربیعی معاون اجرایی و خدمات شهری شهرداری و رئیس ستاد استقبال از مسافران نوروزی شهرداری شاهین شهر در جلسه ستاد اسقبال از مسافران نوروزی شهرداری شاهین شهر گفت: پذیرایی و استقبال از مسافران نوروزی توسط نیروهای مستقر در ستاد استقبال از مسافران نوروزی باید به گونه ای باشد که ضمن رعایت و حفظ شأن و  میهمانان نوروزی،جایگاه شاهین شهر نیز به این مسافران معرفی شود.

وی در ادامه گفت: شاهین شهر به دلیل همجواری از سمت شرق و غرب با جاده ترانزیتی بهترین فرصت را برای شناساندن قابلیت های مهم شهر به مسافران فراهم نموده و باید با برنامه ریزی صحیح از این فرصت به درستی استفاده کرد.

معاون اجرایی و خدمات شهری شهرداری و رئیس ستاد استقبال از مسافران نوروزی شهرداری شاهین شهر خاطر نشان کرد مسؤولین مربوطه می بایست نسبت به زیباسازی و پاکسازی معابر،کنترل روشنایی سطح شهر، امکانات سرویس های بهداشتی موجود و جمع آوری زباله ها در این ایام دقت نظر بیشتری داشته باشند.

ربیعی تصریح کرد: امیدواریم با همکاری مناسب کمیته های ستاد شرایط مطلوبی را برای آغاز سال نو و استقبال از بهار و پذیرایی از میهمانان نوروزی و شهروندان عزیز شاهین شهری فراهم آوریم ، شایان ذکر است در پایان جلسه هر یک از مسؤولین کمیته ها گزارشی از فعالیت خود برای ستاد استقبال از مسافران نوروزی شهرداری ارائه نمودند .

گفتنی است پانزده کمیته شامل کمیته های حراست ، مالی ، اجرایی ، روابط عمومی و فرهنگی ، ایمنی ، نیروی انسانی ، تأسیسات ، زیباسازی ، حفاظت و بازرسی ، صیانت از امنیت عمومی و حقوق شهروندان ، آمار و اطلاعات ، اسکان ، حمل و نقل ، پشتیبانی و تدارکات و دبیرخانه در نوروز سال 1395مسؤولیت ستاد استقبال از مسافران و میهمانان نوروزی در سطح شاهین شهر را بر عهده خواهند داشت.

خدمات الکترونیک

آخرین اطلاعیه ها

میزان رضایت از خدمات شهرداری

میزان رضایت از خدمات شهرداری

1934978808 [{"id":"1","title":"\u0639\u0627\u0644\u06cc","votes":"374","type":"x","order":"1","pct":42.36,"resources":[]},{"id":"2","title":"\u062e\u0648\u0628","votes":"98","type":"x","order":"2","pct":11.1,"resources":[]},{"id":"3","title":"\u0645\u062a\u0648\u0633\u0637","votes":"411","type":"x","order":"3","pct":46.55,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 200 200 /component/communitypolls/poll.html?id=1&task=poll.vote&Itemid=141 MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...