ارتباط با شهردار ارتباط با شورای شهر

اعلان ها

 

برگزاری کارگاه آموزشی برای کارگران خدمات شهرداری شاهین شهر و سازمان های تابعه

کارگاه یکروزه  آموزشی کارگران خدمات شهرداری شاهین شهر به منظور چگونگی و نحوه صرفه جویی انرژی برق در شهرداری شاهین شهر و سازمان های تابعه برگزار گردید.

در این کارگاه کارشناسان و استادان شرکت برق استان اصفهان پیرامون نحوه استفاده صحیح از انرژی برق در محل خدمت هر یک از نیروها توضیحات مبسوطی ارائه نمودند.

گفتنی است به علت خشکسالی های پی در پی در کشور و به تبع آن کاهش تولید برق شرکت توانیر آموزش های چهره به چهره را در ادارات و نهادها برگزار می نماید.

 

خدمات الکترونیک

آخرین اطلاعیه ها

میزان رضایت از خدمات شهرداری

میزان رضایت از خدمات شهرداری

1316385747 [{"id":"1","title":"\u0639\u0627\u0644\u06cc","votes":"387","type":"x","order":"1","pct":39.53,"resources":[]},{"id":"2","title":"\u062e\u0648\u0628","votes":"121","type":"x","order":"2","pct":12.36,"resources":[]},{"id":"3","title":"\u0645\u062a\u0648\u0633\u0637","votes":"471","type":"x","order":"3","pct":48.11,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 200 200 /component/communitypolls/poll.html?id=1&task=poll.vote&Itemid=141 MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...