ارتباط با شهردار ارتباط با شورای شهر

اعلان ها

 

چهارصد و چهل میلیارد ریال فعالیت عمرانی در دو سال گذشته در سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری شاهین شهر

حمیدرضا فدایی مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری شاهین شهر در جمع کارکنان این سازمان گفت: در دو سال گذشته در این سازمان 440 میلیارد ریال فعالیت عمرانی شامل 24 پارک شهری و محله ای کوچک و بزرگ ، ارتقاء سیستم آبرسانی فضای سبز شهری و... انجام و تقدیم شهروندان فهیم شاهین شهر شده است.

وی در ادامه گفت :  افزایش ۷۵ درصدی راندمان سازمان طی دو سال گذشته به دلیل افزایش بهره وری در استفاده از توانمندی نیروهای سازمان در راستای اهداف سازمان و همچنین ایجاد ساختار  صحیح سازمانی صورت گرفته است .

فدایی اظهار داشت: از آنجایی که هدف اصلی سازمان حفظ و نگهداری از فضای سبز و توسعه آن در حد امکان و به شکل کارشناسی و اصولی است، بنابراین همه نیروهای اجرایی و اداری سازمان پارکها و فضای سبز باید در راستای این امر مهم کوشا و فعال باشند.

 

 

 

 

 

 

خدمات الکترونیک

آخرین اطلاعیه ها

میزان رضایت از خدمات شهرداری

میزان رضایت از خدمات شهرداری

291979709 [{"id":"1","title":"\u0639\u0627\u0644\u06cc","votes":"388","type":"x","order":"1","pct":39.55,"resources":[]},{"id":"2","title":"\u062e\u0648\u0628","votes":"121","type":"x","order":"2","pct":12.33,"resources":[]},{"id":"3","title":"\u0645\u062a\u0648\u0633\u0637","votes":"472","type":"x","order":"3","pct":48.11,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 200 200 /component/communitypolls/poll.html?id=1&task=poll.vote&Itemid=141 MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...