ارتباط با شهردار ارتباط با شورای شهر

اعلان ها

اجرایی شدن شعار سال مقام معظم رهبری در شهرداری شاهین شهر

در راستای شعار سال مقام معظم رهبری مبنی بر اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل، این مهم به صورت مطلوب در شهرداری شاهین شهر اجرایی گردیده است               

حسین امیری شهردار شاهین شهر در مصاحبه با واحد خبر شهرداری گفت: با توجه به ظرفيت هاي بالقوه و توانمندي هاي موجود در شهرداري شاهين شهر برنامه اقتصاد مقاومتي اين شهرداري در راستای شعار سال مقام معظم رهبری با هدف كاهش وابستگي به صنايع و كارخانجات، حمايت همه جانبه و هدفمند از سرمايه گذاران و ايجاد اشتغال ، ارتقاي بهره وري و اشتغال كاركنان ، صرفه جويي و كاهش هزينه هاي غير ضروري ، مصرف بهينه سوخت، شفاف سازي و سالم سازي فعاليت هاي مالي و مديريت اثربخش بر درآمدهاي پايدار تهيه و تدوين شده است.

وی در ادامه افزود: توسعه كارآفريني ،افزايش مشاركت شهروندان در فعاليت هاي شهرداري، گسترش جامعيت، عدالت، كارايي و توسعه فرهنگ عمومي شهروندان و هم چنين نگاه ويژه به طبقات كم درآمد، از جمله اهداف شهرداري شاهين شهر براي افزايش جاذبه هاي زندگي مطلوب مي باشد كه البته در موضوع اقتصاد مقاومتي به عزم ملي كاركنان ، همكاري و پشتيباني آنان نياز است و بايد همه با يكديگر همكاري داشته باشند تا نتايج مثبتي در افق چشم انداز برنامه هاي شهرداری در سال اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل به دست آيد .

امیری اهداف، سیاست ها و برنامه های عملیاتی اقتصاد مقاومتی در شهرداری شاهین شهر را برنامه های مبتنی با سیاست ايجاد تنوع در ارائه خدمات به شهروندان، برنامه های مبتنی با سیاست رشد سازمان ها و خدمات رساني به شهروندان، برنامه های مبتنی با سیاست تشويق سرمايه گذاران برای توسعه پايدار، برنامه های مبتنی با سیاست بازنگري و اصلاح نظام درآمدي با رويكرد شفاف سازي و تهيه و توليد اطلاعات نظام من ،صحيح و دسترسي آزاد به اطلاعات، برنامه های مبتنی با سیاست اصلاح شيوه هاي آموزشي در راستاي کاهش هزینه عنوان نمود. 

شهردار شاهین شهر همچنین برنامه های عملیاتی کمیته اقتصاد مقاومتی شهرداری شاهین شهر را شامل   برنامه های مبتنی با سیاست ايجاد تنوع در ارائه خدمات به شهروندان، شناسايي و تنوع بخشي به مبادي   سرمايه گذاري بخش خصوصي با رويكرد حمايت از توليد كنندگان داخلي و كالاهاي ايراني، شناسايي و جذب كارآفرينان ، مستعدان و مخترعان براي تنوع بخشي به ارائه خدمات به شهروندان با نگاه ويژه به مناطق محروم، برنامه های مبتنی با سیاست رشد سازمان ها و خدمات رساني به شهروندان، حمايت از توسعه سرمايه گذاري و ارتقاء بهره وري درجهت حمايت از توليدكنندگان كالاهاي داخلي در تأمين نيازهاي شهروندان، حذف دوباره کاری ها و چرخش های اضافی ارباب رجوع در شهرداری و سازمان های وابسته با رویکرد اعتماد سازی و افزایش حس تعلق شهروندان، مشاركت در ثبات بخشي به رويه و سياست هاي تأثيرگذار درآمدي برنامه های مبتنی با سیاست اصلاح شيوه هاي آموزشي در راستاي كاهش هزينه ها، توسعه و بهره برداري از سامانه هاي الكترونيكي در مديريت واحدها و سازمان هاي شهرداري، صرفه جويي در مصرف حامل هاي انرژي و روشنايي پارك ها و ميدان ها از نيمه شب تا صبح با هدف كاهش هزينه هاي جاري، مشاركت در اجراي حمايت از حقوق شهروندان و ساير قوانين تعريف كننده حقوق شهروندي دانست.

 

 

                                                                                                               

 

 

 

خدمات الکترونیک

آخرین اطلاعیه ها

میزان رضایت از خدمات شهرداری

میزان رضایت از خدمات شهرداری

92206340 [{"id":"1","title":"\u0639\u0627\u0644\u06cc","votes":"396","type":"x","order":"1","pct":39.13,"resources":[]},{"id":"2","title":"\u062e\u0648\u0628","votes":"126","type":"x","order":"2","pct":12.45,"resources":[]},{"id":"3","title":"\u0645\u062a\u0648\u0633\u0637","votes":"490","type":"x","order":"3","pct":48.42,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 200 200 /component/communitypolls/poll.html?id=1&task=poll.vote&Itemid=141 MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...