ارتباط با شهردار ارتباط با شورای شهر

اعلان ها

توزیع نهال در بوستان انقلاب شاهین شهر

حمیدرضا فدایی مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری شاهین شهر در مصاحبه با واحد خبر شهرداری گفت: در روز درختکاری حدود هفت هزار اصله نهال مثمر در بوستان انقلاب شاهین شهر بین شهروندان توزیع گردید.

فدایی افزود : نهال ها به صورت رایگان بین شهروندان توزیع شد و این اقدام در راستای ترویج فرهنگ درختکاری و نیز کاهش آلودگی هوا صورت گرفت و در حال حاضر حدود 160 هزار اصله درخت در سطح شاهین شهر وجود دارد که با وجود صنایع آلاینده در اطراف شاهین شهر این میزان باید افزایش یابد. 

وی همچنین گفت: مساحت فضای سبز در شاهین شهر حدود 325 هکتار می باشد که از این میزان 180 هکتار آن به بوستان های شهر اختصاص دارد و سرانه فضای سبز برای هر شهروند شاهین شهری حدود 20 متر مربع است.

مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری شاهین شهر تصریح نمود: آنچه در این سازمان به عنوان وظایف و خدماتی که در اختیار مردم شریف شاهین شهر صورت می گیرد با حمایت های اعضای شورای اسلامی شهر ، شهردار و هیئت مدیره سازمان تحقق می یابد. 

 

خدمات الکترونیک

آخرین اطلاعیه ها

میزان رضایت از خدمات شهرداری

میزان رضایت از خدمات شهرداری

92206340 [{"id":"1","title":"\u0639\u0627\u0644\u06cc","votes":"396","type":"x","order":"1","pct":39.13,"resources":[]},{"id":"2","title":"\u062e\u0648\u0628","votes":"126","type":"x","order":"2","pct":12.45,"resources":[]},{"id":"3","title":"\u0645\u062a\u0648\u0633\u0637","votes":"490","type":"x","order":"3","pct":48.42,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 200 200 /component/communitypolls/poll.html?id=1&task=poll.vote&Itemid=141 MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...