ارتباط با شهردار ارتباط با شورای شهر

اعلان ها

رضایت مندی مدیریت شهری از طرح جمع آوری خاک و نخاله در شاهین شهر

حسین امیری شهردار شاهین شهر در جلسه ستاد ساماندهی خاک و نخاله شرکت مدیریت پسماند شهرداری با اعلام رضایت مندی از طرح جمع آوری خاک و نخاله در سطح شهر گفت: خوشبختانه راه اندازی فاز اول طرح جمع آوری خاک و نخاله در شاهین شهر با اقبال عمومی شهروندان فهیم این شهر مواجه شده است. 
وی در ادامه پاکیزگی و زیبایی چهره شهر، کاهش گرد و غبار و کاهش مسائل بهداشتی و زیست محیطی را از جمله مزایای اجرای طرح جمع آوری خاک و نخاله در شاهین شهر اعلام نمود.
امیری با بیان اینکه 80 درصد از شکایات مردمی در سطح شهر از معضلات خاک و نخاله است، از واحدهای مربوطه خواست درسطح شهر نظارت ها دقیق تر و بازرسی ها مداوم تر گردد.
شهردار شاهین شهر تصریح کرد: تعداد باکس ها و اطلاع رسانی ستاد خاک و نخاله در سطح شهر گسترش یابد.
محمد باقر ربیعی مدیرعامل شرکت مدیریت بازیافت شهرداری شاهین شهر نیز در این جلسه گفت: خوشبختانه از ابتدای اجرای یک ساله طرح خاک و نخاله در شاهین شهر تاکنون بیش از 4 هزار تن نخاله در سطح شهر جمع آوری و مبلغ 2400 میلیون ریال برای شهرداری صرفه جویی گردیده است.
وی خاطر نشان نمود:  ستاد جمع آوری خاک و نخاله در حال مطالعه و بررسی اجرای فاز دوم طرح می باشند که با اجرای فاز دوم گام های جدیدتری در جهت رفع معضلات نخاله و ساماندهی آن در شهر برداشته خواهد شد.
 

خدمات الکترونیک

آخرین اطلاعیه ها

میزان رضایت از خدمات شهرداری

میزان رضایت از خدمات شهرداری

92206340 [{"id":"1","title":"\u0639\u0627\u0644\u06cc","votes":"396","type":"x","order":"1","pct":39.13,"resources":[]},{"id":"2","title":"\u062e\u0648\u0628","votes":"126","type":"x","order":"2","pct":12.45,"resources":[]},{"id":"3","title":"\u0645\u062a\u0648\u0633\u0637","votes":"490","type":"x","order":"3","pct":48.42,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 200 200 /component/communitypolls/poll.html?id=1&task=poll.vote&Itemid=141 MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...