ارتباط با شهردار ارتباط با شورای شهر

اعلان ها

تخفیف 40 درصدی صدور انواع پروانه ساختمانی در شهرداری شاهین شهر

سید علی سجادی رئیس اداره درآمدهای عمومی شهرداری شاهین شهر در مصاحبه با واحد خبر شهرداری گفت: شورای اسلامی شاهین شهر به پیشنهاد شهرداری و در راستای خدمت و مساعدت به شهروندان شاهین شهری به مناسبت اعیاد بزرگ قربان و غدیر مجور صدور انواع پروانه ساختمانی با 40 درصد تخفیف در شهرداری را تا پایان مهر ماه سال جاری صادر نموده است.

سجادی با اشاره به میزان بالای تخفیف صدور انواع پروانه ساختمانی در حال حاضر گفت: شهروندان عزیز شاهین شهری که قصد دریافت هرنوع پروانه ساختمان را دارند از این فرصت استثنایی استفاده برده و با توجه به مهلت تعیین شده هرچه سریعتر به حوزه شهرسازی شهرداری شاهین شهر مراجعه نمایند.

 

خدمات الکترونیک

آخرین اطلاعیه ها

میزان رضایت از خدمات شهرداری

میزان رضایت از خدمات شهرداری

1934978808 [{"id":"1","title":"\u0639\u0627\u0644\u06cc","votes":"374","type":"x","order":"1","pct":42.36,"resources":[]},{"id":"2","title":"\u062e\u0648\u0628","votes":"98","type":"x","order":"2","pct":11.1,"resources":[]},{"id":"3","title":"\u0645\u062a\u0648\u0633\u0637","votes":"411","type":"x","order":"3","pct":46.55,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 200 200 /component/communitypolls/poll.html?id=1&task=poll.vote&Itemid=141 MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...