ارتباط با شهردار ارتباط با شورای شهر

اعلان ها

 

 

سرانه فضای سبز 17 متری برای هر شهروند شاهین شهری

 

وی در ادامه گفت : میزان محاسبه سرانه فضای سبز برای هر شهروند بستگی به جمعیت و اقلیم منطقه و قرارگیری شهر مورد نظر در مجاورت صنایع آلاینده دارد و حدود 90 پارک محله ای در شاهین شهر به میزان 250 هکتار وجود دارد.

فدایی تعامل و همکاری شهروندان فهیم شاهین شهر را در راستای پیشبرد اهداف سازمان مؤثر دانست و اظهار داشت: شهروندان می توانند با ارائه گزارش های شبه حادثه به دو طریق مراجعه به وب سایت سازمان به آدرس http://shahinshahr-sabz.ir و یا مراجعه به ساختمان سازمان به  نشانی خیابان شهید مطهری ( بهداری ) - فرعی دو شرقی و تکمیل فرم شبه حادثه علاوه بر مشارکت در ایمن سازی پارک های شهری از جوائز ارزنده سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری شاهین شهر نیز بهره مند گردند.

مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری شاهین شهر از اجرا و عملیاتی شدن ده ها پروژه در این سازمان در یک سال گذشته تاکنون خبر داد.

 

خدمات الکترونیک

آخرین اطلاعیه ها

میزان رضایت از خدمات شهرداری

میزان رضایت از خدمات شهرداری

410340916 [{"id":"1","title":"\u0639\u0627\u0644\u06cc","votes":"421","type":"x","order":"1","pct":37.09,"resources":[]},{"id":"2","title":"\u062e\u0648\u0628","votes":"150","type":"x","order":"2","pct":13.22,"resources":[]},{"id":"3","title":"\u0645\u062a\u0648\u0633\u0637","votes":"564","type":"x","order":"3","pct":49.69,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 200 200 /index.php/component/communitypolls/poll.html?id=1&task=poll.vote&Itemid=141 MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...