ارتباط با شهردار ارتباط با شورای شهر

اعلان ها

در حال حاضر مساحت فضای سبز شاهین شهر حدود 250 هکتار می باشد

 

 

وی در ادامه افزود :  سرانه فضای سبز حدود 17 متری هر شهروند شاهین شهری می باشد و میزان محاسبه سرانه فضای سبز برای هر شهروند بستگی به جمعیت و اقلیم منطقه و قرارگیری شهر مورد نظر در مجاورت صنایع آلاینده دارد.

وی پایش پساب و استفاده از آب حاصل از فاضلاب شهری برای آبیاری عرصه های فضای سبز، خط انتقال پسآب، احداث منبع ده هزار متر مکعبی ذخیره آب و انتقال آن در سطح شهر توسط نیروی ثقلی و صرفه جویی در مصرف انرژی، بروز رسانی سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS فضای سبز شاهین شهر، متمرکز کردن پایش پسآب و انجام آزمایشات توسط اساتید هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی استان اصفهان و کنترل کیفی آب به صورت مداوم، راه اندازی واحدسلامت ، امنیت و محیط زیست ( HSE ) در سازمان و رفع نواقص و معضلات ایمنی و کار در واحدهای کارگاهی و ستادی سازمان در سطح پارک ها و عرصه های فضای سبز، به کارگیری 50 تولید کننده ،پیمانکار و شرکت برای انجام فعالیت های سازمان در قالب برون سپاری و ایجاد اشتغال و پویایی در قالب بخش خصوصی، تدوین طرح های تحقیقی مباحث تخصصی فضای سبز و به روزرسانی اطلاعات تخصصی کارشناسان سازمان را از مهم ترین طرح ها و فعالیت های انجام شده در سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری شاهین شهر اعلام کرد.

فدایی توسعه فضای سبز شهری متناسب با صورت جلسات مربوط به کمیته فضای سبز و افزایش سرانه فضای سبز، برگزاری کلاس های آموزشی مرتبط با مباحث تخصصی فضای سبز،آموزش های شهروندی و...،حذف آبیاری با تانکر در عرصه های فضای سبز و استفاده از گونه های سازگار با شرایط اقلیمی منطقه و مقاوم سازی گونه های فضای سبز به شرایط خشکی و کم آبی منطقه را از جمله برنامه های آینده سازمان برشمرد.

 

 

خدمات الکترونیک

آخرین اطلاعیه ها

میزان رضایت از خدمات شهرداری

میزان رضایت از خدمات شهرداری

237931241 [{"id":"1","title":"\u0639\u0627\u0644\u06cc","votes":"374","type":"x","order":"1","pct":42.31,"resources":[]},{"id":"2","title":"\u062e\u0648\u0628","votes":"98","type":"x","order":"2","pct":11.09,"resources":[]},{"id":"3","title":"\u0645\u062a\u0648\u0633\u0637","votes":"412","type":"x","order":"3","pct":46.61,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 200 200 /component/communitypolls/poll.html?id=1&task=poll.vote&Itemid=141 MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...