ارتباط با شهردار ارتباط با شورای شهر

اعلان ها

 

 

ضرورت آمادگی کامل دست اندرکاران ستاد استقبال از مسافران نوروزی شهرداری شاهین شهر

حمید عشقی شهردار شاهین شهر در جلسه ستاد استقبال از مسافران نوروزی شهرداری شاهین شهر   گفت :  شهرداری متولی اصلی ارائه خدمات در شهر است و دست اندرکاران و برنامه ریزان ستاد استقبال از مسافران نوروزی شهرداری شاهین شهر باید آمادگی کامل را برای ارائه خدمات مطلوب به مسافران داشته باشند.
وی در ادامه با بیان اینکه شاهین شهر به علت مهاجر پذیر بودن در ایام نوروز با حجم زیادی از مسافر روبه روست خاطر نشان نمود: در این راستا امکانات شهری باید از هر لحاظ آماده باشد تا مسافران عزیز با خاطره خوش شاهین شهر را ترک نمایند.
عشقی با اشاره به تکریم شایسته مسافران نوروزی گفت: دست اندرکاران و برنامه ریزان ستاد استقبال از مسافران نوروزی ضمن ارائه برنامه هایی متفاوت تر از سال های گذشته، به گونه ای برنامه ریزی نمایند تا خدمات به نحو احسن و ویژه ارائه گردد.
شهردار شاهین شهر همچنین تصریح نمود: برای ارائه هرچه بهتر خدمات به مسافران نوروزی ضروری است هماهنگی و وحدت رویه در طول فعالیت ستاد استقبال از مسافران نوروزی بین همه کمیته ها و دست اندرکاران ستاد بیش از پیش وجود داشته باشد.
عشقی از تلاش ها و برنامه ریزی های همه کمیته های ستاد استقبال از مسافران نوروزی شهرداری تشکر و قدردانی نمود.
در ابتدای جلسه رئیس و اعضای کمیته های ستاد استقبال از مسافران نوروزی شهرداری به ارائه گزارش های خود پرداختند.

 

خدمات الکترونیک

آخرین اطلاعیه ها

میزان رضایت از خدمات شهرداری

میزان رضایت از خدمات شهرداری

844407928 [{"id":"1","title":"\u0639\u0627\u0644\u06cc","votes":"420","type":"x","order":"1","pct":37.04,"resources":[]},{"id":"2","title":"\u062e\u0648\u0628","votes":"150","type":"x","order":"2","pct":13.23,"resources":[]},{"id":"3","title":"\u0645\u062a\u0648\u0633\u0637","votes":"564","type":"x","order":"3","pct":49.74,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 200 200 /index.php/component/communitypolls/poll.html?id=1&task=poll.vote&Itemid=141 MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...