ارتباط با شهردار ارتباط با شورای شهر

اعلان ها

 

 

نوسازی صندلی های فرسوده اتوبوس های ناوگان حمل و نقل عمومی شهرداری شاهین شهر

سعید اکرم خانی رییس سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری شاهین شهر در مصاحبه با واحد خبر شهرداری گفت: حسب دستور حمید عشقی شهردار شاهین شهر در راستای توجه ویژه به حوزه حمل و نقل شهری برای سهولت تردد شهروندان فهیم شاهین شهر، طرح تعویض و نوسازی صندلی های فرسوده 30 دستگاه اتوبوس این سازمان در دستور کار قرار گرفته است.

وی در ادامه افزود: اعتبار نوسازی و تعویض صندلی های فرسوده اتوبوس ها، بالغ بر یک میلیارد ریال است که امیدواریم تا پایان سال جاری این طرح انجام گردد.

اکرم خانی خاطر نشان نمود: شهروندان عزیز از جمله ذی نفعان سازمان مدیریت حمل ونقل شهرداری شاهین شهر هستند که محوریت بسیاری از برنامه ها و فعالیت های سازمان را تشکیل داده اند.

 

خدمات الکترونیک

آخرین اطلاعیه ها

میزان رضایت از خدمات شهرداری

میزان رضایت از خدمات شهرداری

884704170 [{"id":"1","title":"\u0639\u0627\u0644\u06cc","votes":"421","type":"x","order":"1","pct":37.09,"resources":[]},{"id":"2","title":"\u062e\u0648\u0628","votes":"150","type":"x","order":"2","pct":13.22,"resources":[]},{"id":"3","title":"\u0645\u062a\u0648\u0633\u0637","votes":"564","type":"x","order":"3","pct":49.69,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 200 200 /index.php/component/communitypolls/poll.html?id=1&task=poll.vote&Itemid=141 MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...