ارتباط با شهردار ارتباط با شورای شهر

اعلان ها

 

 

برگزاری کارگاه آموزشی و تخصصی روش های صحیح هرس درختان در سطح شاهین شهر

کارگاه آموزشی و تخصصی روش های صحیح هرس درختان متناسب با شرایط، سن و نوع درختان با حضور نعمت الله اعتمادی دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار گردید.
علی عرب رئیس سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهرداری شاهین شهر در این کارگاه با اشاره به اهمیت آموزش باغبانان هرس کار و ارتقای سطح آگاهی آنان افزود: امیدواریم با ارتقای سطح علمی کارکنان سازمان در مباحث تخصصی بیش از پیش شاهد انجام اقدامات به صورت اصولی و صحیح باشیم.

 

خدمات الکترونیک

آخرین اطلاعیه ها

میزان رضایت از خدمات شهرداری

میزان رضایت از خدمات شهرداری

844407928 [{"id":"1","title":"\u0639\u0627\u0644\u06cc","votes":"420","type":"x","order":"1","pct":37.04,"resources":[]},{"id":"2","title":"\u062e\u0648\u0628","votes":"150","type":"x","order":"2","pct":13.23,"resources":[]},{"id":"3","title":"\u0645\u062a\u0648\u0633\u0637","votes":"564","type":"x","order":"3","pct":49.74,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 200 200 /index.php/component/communitypolls/poll.html?id=1&task=poll.vote&Itemid=141 MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...