ارتباط با شهردار ارتباط با شورای شهر

اعلان ها

 

 

آغاز عملیات اجرایی آماده سازی کانال برای هدایت مسیر سیل در شمال غربی شاهین شهر به محل مسیل شهر

سیدرسول موسویان معاون فنی و عمرانی شهرداری شاهین شهر در مصاحبه با واحد خبر شهرداری گفت: با توجه به هجوم سیل در روزهای بارندگی شدید سال از شمال غربی شهر که مانند سال گذشته مهار آن زحمات زیادی را برای مجموعه شهرداری در برداشت و زمان زیادی از زندگی شهروندان را در برخی محله های شهر مختل نموده بود، این موضوع مهم در دستور کار معاونت فنی و عمرانی  شهرداری قرار گرفت که با کارشناسی های متعدد، عملیات عمرانی مسیر سیل در نقطه مورد نظر به محل مسیل شهر در قالب ایجاد کانال آغاز گردید.
موسویان تصریح نمود: طول مسیر و کانال مورد نظر 400 متر است که با اعتباری بالغ بر 5 میلیارد ریال در حال انجام می باشد.
معاون فنی و عمرانی شهرداری شاهین شهر اظهار داشت: امیدواریم با مرتفع نمودن نقاط حادثه خیز در شهر از بروز حوادث احتمالی جلوگیری نماییم.
شایان ذکر است حمید عشقی شهردار شاهین شهر نیز از پروژه مذکور بازدید به عمل آورد که ضمن بیان اهمیت ویژه این پروژه در جلوگیری از ورود سیل در شهر، خواستار تسریع در احداث آن گردید.

 

خدمات الکترونیک

آخرین اطلاعیه ها

میزان رضایت از خدمات شهرداری

میزان رضایت از خدمات شهرداری

844407928 [{"id":"1","title":"\u0639\u0627\u0644\u06cc","votes":"420","type":"x","order":"1","pct":37.04,"resources":[]},{"id":"2","title":"\u062e\u0648\u0628","votes":"150","type":"x","order":"2","pct":13.23,"resources":[]},{"id":"3","title":"\u0645\u062a\u0648\u0633\u0637","votes":"564","type":"x","order":"3","pct":49.74,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 200 200 /index.php/component/communitypolls/poll.html?id=1&task=poll.vote&Itemid=141 MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...