ارتباط با شهردار ارتباط با شورای شهر

اعلان ها

 

 

در دستور کار قرار گرفتن طرح های مناسب سازی ویژه معلولان و جانبازان شاهین شهر

اجرای طرح های مناسب سازی ویژه معلولان و جانبازان شاهین شهر همواره در دستور کار اقدامات عمرانی شهرداری شاهین شهر است
حمید عشقی شهردار شاهین شهر در مصاحبه با واحد خبر شهرداری گفت: این شهرداری با شناسایی و مناسب سازی مکان هایی در سطح شهر که نیاز به آماده سازی برای تردد ویژه معلولان و جانبازان دارند را همواره در دستور کار قرار داده و نسبت به این مهم اقدام می نماید.
وی در ادامه برنامه ریزی برای سهولت در تردد این قشر از جامعه را وظیفه وجدانی و اخلاقی عنوان نمود و اظهار داشت: امروزه معلولان با تکیه بر نیروی ایمان به خداوند متعال و بهره گیری از استعدادهای بالقوه خویش توانسته اند در مسیر توسعه کشور و افتخارآفريني در ميدان های مختلف گام های مؤثری بردارند. 

 

خدمات الکترونیک

آخرین اطلاعیه ها

میزان رضایت از خدمات شهرداری

میزان رضایت از خدمات شهرداری

844407928 [{"id":"1","title":"\u0639\u0627\u0644\u06cc","votes":"420","type":"x","order":"1","pct":37.04,"resources":[]},{"id":"2","title":"\u062e\u0648\u0628","votes":"150","type":"x","order":"2","pct":13.23,"resources":[]},{"id":"3","title":"\u0645\u062a\u0648\u0633\u0637","votes":"564","type":"x","order":"3","pct":49.74,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 200 200 /index.php/component/communitypolls/poll.html?id=1&task=poll.vote&Itemid=141 MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...