ارتباط با شهردار ارتباط با شورای شهر

اعلان ها

 

 

اختصاص حدود بیست میلیارد ریال اعتبار برای آغاز نهضت آسفالت معابر سطح شهر شاهین شهر

سید رسول موسویان معاون فنی و عمرانی شهرداری شاهین شهر در مصاحبه با واحد خبر شهرداری گفت: با توجه به نیاز مبرم برخی معابر شهر به آسفالت ، حدود بیست میلیارد ریال اعتبار برای آغاز نهضت آسفالت معابر فرسوده سطح شهر شاهین شهر اختصاص یافته است.
وی افزود : روکش آسفالت در معابر سطح شهر با اولویت خرابی های آسفالت معابر آغاز شده است و در این اقدام عمرانی حدود شصت هزار متر مربع از معابر سطح شهر لکه گیری و روکش آسفالت خواهد شد.
معاون فنی و عمرانی شهرداری شاهین شهر تصریح نمود: آسفالت معابر یکی از خواسته های شهروندان از شهرداری است که تأثیر زیادی بر منظر شهر از نگاه هر رهگذر دارد و ما نیز در این راستا از هیچ کوششی برای خدمات رسانی به شهروندان ارجمند فروگذار نخواهیم بود.

 

 

خدمات الکترونیک

آخرین اطلاعیه ها

میزان رضایت از خدمات شهرداری

میزان رضایت از خدمات شهرداری

660863318 [{"id":"1","title":"\u0639\u0627\u0644\u06cc","votes":"421","type":"x","order":"1","pct":37.09,"resources":[]},{"id":"2","title":"\u062e\u0648\u0628","votes":"150","type":"x","order":"2","pct":13.22,"resources":[]},{"id":"3","title":"\u0645\u062a\u0648\u0633\u0637","votes":"564","type":"x","order":"3","pct":49.69,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 200 200 /index.php/component/communitypolls/poll.html?id=1&task=poll.vote&Itemid=141 MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...