غرفه پیش ساخته فروش فلافل (نوبت دوم) 150 150 شهرداری شاهین شهر

غرفه پیش ساخته فروش فلافل (نوبت دوم)

فلافلدریافت

احداث پارک محله ای با اولویت نسیم ۵ (نوبت دوم) 150 150 شهرداری شاهین شهر

احداث پارک محله ای با اولویت نسیم ۵ (نوبت دوم)

نسیم-۵دریافت

خرید لوله چدنی (نوبت سوم) 150 150 شهرداری شاهین شهر

خرید لوله چدنی (نوبت سوم)

لوله-چدنیدریافت

فاز دوم عملیات اجرایی کانال هدایت روان آبهای سطحی غرب شاهین شهر(نوبت دوم) 150 150 شهرداری شاهین شهر

فاز دوم عملیات اجرایی کانال هدایت روان آبهای سطحی غرب شاهین شهر(نوبت دوم)

کانال-ابدریافت

احداث پارک محله ای با اولویت مسکن مهر(نوبت دوم) 150 150 شهرداری شاهین شهر

احداث پارک محله ای با اولویت مسکن مهر(نوبت دوم)

۹۶۳-۱دریافت

واگذاری تعداد ۵ قطعه زمین مسکونی واقع در خیابان طالقانی(ورودی شهرک پردیس)نوبت دوم 150 150 شهرداری شاهین شهر

واگذاری تعداد ۵ قطعه زمین مسکونی واقع در خیابان طالقانی(ورودی شهرک پردیس)نوبت دوم

۳۲۱دریافت

بیست دستگاه خودرو سواری جهت سرویس دهی امور جاری شهرداری(نوبت اول) 150 150 شهرداری شاهین شهر

بیست دستگاه خودرو سواری جهت سرویس دهی امور جاری شهرداری(نوبت اول)

ترابریدریافت

تبلیغات فضای داخلی و بیرونی اتوبوس ها و ایستگاه های سایبان دار (نوبت اول) 150 150 شهرداری شاهین شهر

تبلیغات فضای داخلی و بیرونی اتوبوس ها و ایستگاه های سایبان دار (نوبت اول)

busدریافت

اجاره ماهانه تابلوهای تبلیغاتی سه و چهار وجهی (نوبت اول) 150 150 شهرداری شاهین شهر

اجاره ماهانه تابلوهای تبلیغاتی سه و چهار وجهی (نوبت اول)

tabloدریافت

عملیات جمع آوری پسماند خشک(مواد قابل بازیافت) شهر (نوبت دوم) 150 150 شهرداری شاهین شهر

عملیات جمع آوری پسماند خشک(مواد قابل بازیافت) شهر (نوبت دوم)

bazyaftدریافت

واگذاری تعداد ۳ قطعه پلاک زمین واقع در مسکن مهر شاهین شهر(نوبت دوم) 150 150 شهرداری شاهین شهر

واگذاری تعداد ۳ قطعه پلاک زمین واقع در مسکن مهر شاهین شهر(نوبت دوم)

maskanmehr2دریافت

فاز دوم عملیات اجرایی کانال هدایت روان آبهای سطحی غرب شاهین شهر(نوبت اول) 150 150 شهرداری شاهین شهر

فاز دوم عملیات اجرایی کانال هدایت روان آبهای سطحی غرب شاهین شهر(نوبت اول)

kanal1دریافت