واگذاری یک واحد خدماتی در ساختمان نگارستان شهرداری(نوبت اول) 150 150 شهرداری شاهین شهر

واگذاری یک واحد خدماتی در ساختمان نگارستان شهرداری(نوبت اول)

نگارستاندریافت

احداث پارک محله ای با اولویت نسیم 5 (نوبت پنجم) 150 150 شهرداری شاهین شهر

احداث پارک محله ای با اولویت نسیم 5 (نوبت پنجم)

پارک-نسیم-پنجدریافت

فروش 3 قطعه زمین مسکونی واقع در خانه کارگر(نوبت دوم) 150 150 شهرداری شاهین شهر

فروش 3 قطعه زمین مسکونی واقع در خانه کارگر(نوبت دوم)

زمین-3-در-خانه-کارگردریافت

واگذاری 3 واحد تجاری و 10 واحد خدماتی پارکینگ شهرداری(نوبت دوم) 150 150 شهرداری شاهین شهر

واگذاری 3 واحد تجاری و 10 واحد خدماتی پارکینگ شهرداری(نوبت دوم)

parking2دریافت

اجاره محل سالن شماره 1آرامستان بهشت معصومه (س) (نوبت اول) 150 150 شهرداری شاهین شهر

اجاره محل سالن شماره 1آرامستان بهشت معصومه (س) (نوبت اول)

ارامستاندریافت

بازسازی 8 دستگاه اتوبوس شهری 150 150 شهرداری شاهین شهر

بازسازی 8 دستگاه اتوبوس شهری

اتوبوسدریافت

فراخوان عمومی انتخاب سرمایه گذار (نوبت اول) 150 150 شهرداری شاهین شهر

فراخوان عمومی انتخاب سرمایه گذار (نوبت اول)

انتخاب-سرمایه-گذاردریافت

غرفه پیش ساخته فروش فلافل(نوبت دوم) 150 150 شهرداری شاهین شهر

غرفه پیش ساخته فروش فلافل(نوبت دوم)

فلافل-فروشیادریافت

واگذاری تعداد 16 قطعه زمین مسکونی واقع در خیابان طالقانی -ورودی شهرک پردیس (نوبت دوم) 150 150 شهرداری شاهین شهر

واگذاری تعداد 16 قطعه زمین مسکونی واقع در خیابان طالقانی -ورودی شهرک پردیس (نوبت دوم)

16-زمیندریافت

فروش 18 قطعه زمین مسکونی (نوبت اول) 150 150 شهرداری شاهین شهر

فروش 18 قطعه زمین مسکونی (نوبت اول)

18-قطعه-زمیندریافت

محوطه سازی حاشیه پارک مینو و جاده سلامت(نوبت دوم) 150 150 شهرداری شاهین شهر

محوطه سازی حاشیه پارک مینو و جاده سلامت(نوبت دوم)

حاشیه-پارک-مینودریافت