ارتباط با شهردار ارتباط با شورای شهر

اعلان ها

وضعیت آب و هوا

آفتابی

26°C

آفتابی
جمعه
آفتابی
10°C / 25°C
شنبه
آفتابی
10°C / 21°C
یکشنبه
Mostly sunny
7°C / 19°C

خدمات الکترونیک

آخرین اطلاعیه ها

میزان رضایت از خدمات شهرداری

میزان رضایت از خدمات شهرداری

1082372272 [{"id":"1","title":"\u0639\u0627\u0644\u06cc","votes":"53","type":"x","order":"1","pct":51.46,"resources":[]},{"id":"2","title":"\u062e\u0648\u0628","votes":"13","type":"x","order":"2","pct":12.62,"resources":[]},{"id":"3","title":"\u0645\u062a\u0648\u0633\u0637","votes":"37","type":"x","order":"3","pct":35.92,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 200 200 /component/communitypolls/poll.html?id=1&task=poll.vote&Itemid=141 MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...